Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Radioterapie-praxe

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRRAP Z 4 4C česky
Přednášející:
Cvičící:
Zuzana Šebelová (gar.), Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student bude seznámen praktickou formou s problematikou lokalizace pacientů pro RT, výroboru fixačních pomůcek, bloků, prováděním plánovacích CT vyšetření, prací se získaným obrazovým materiálem pro potřeby plánování radiotera-pie, základy přípravy ozařovacích plánů. Bude schopen provádět jednotlivá ozáření, tj. nastavování pacientů, provádění verifikačních snímků, použití radioterapie řízené obrazem. Měl by se orientovat v použití speciálních technik, jako je TBI, hypertermie. Součástí praxe je seznámení s prací na terapeutickém RTG přístroji a s provozem brachyradioterapie.

Požadavky:

Požadavky: Podmínkou udělení zápočtu je 100 % účast na klinické praxi. V případě absence je nutné praxi nahradit po domluvě s příslušným pracovištěm. Na základě předloženého deníku odborných praxí, ve kterém bude potvrzena docházka a uvedeno hodnocení praxe studentem, získá student zápočet.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Šlampa P., Petera J.: Radiační onkologie, Galén, 2008

Feltl D., Cvek J.: Klinická radiobiologie, nakl. Tobiáš, 2008

Johns, HE, Cunnngham JR,: The physics of Radiology, Charles Thomas Publisher, 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost FNB

Šebelová Z.

08:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)

FN Bulovka
Čt

místnost FNB

Šebelová Z.

08:00–13:50
(paralelka 1)

FN Bulovka
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2848906.html