Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Radiologické zobrazovací metody-praxe

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRRZM Z 4 4C česky
Přednášející:
Cvičící:
Ondřej Krahula (gar.), Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Individuální praxe studentů. V maximální míře zužitkují své dosavadní teoretické poznatky a praktické zkušenosti. Cí-lem je procvičení základních praktických návyku pro přípravu k výkonu budoucího povolání. Studenti budou vedeni registrovanými radiologickými asistenty.

Požadavky:

Požadavky zápočtu: v zápočtovém týdnu je nutné odevzdat docházkový list s potvrzenou docházkou od garanta předmětu. Zápočtový list obdrží studenti na první hodině. V rámci výuky je možná jedna absence, která musí být doložena například potvrzením od lékaře. V případě více absencí je nutná náhrada výuky po domluvě s garantem předmětu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Cvičení :

Konvenční zobrazovací postupy

Sálový provoz, snímkování u lůžka, speciální techniky

Počítačová tomografie

Angiografie, intervence

Magnetická rezonance

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Nekula, J., Heřman, M., Vomáčka, J., Kocher, M. Radiologie. UP Olomouc, 2005.

Nekula, J., Chmelová, J. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie, Ostravská univerzita, ZSF, 2005

Šmoranc, P. Rentgenová technika v lékařství. SPŠE Pardubice, 2004.

Chudáček, Z. Radiodiagnostika. Grada, 2000. ISBN 80-7169-689-7.

Sehr, Bruna Výpočetní tomografie. Wegener : Computer tomography of the abdomen

Válek, V. Moderní diagnostické metody - Magnetická rezonance. IPVZ - Brno, 1996. ISBN 80-7013-225-6.

Krajina, A., Peregrin, J.Intervenční radiologie : miniinvazivní terapie, Hradec Králové : Olga Čermáková, 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost ÚVN

Krahula O.

08:00–11:50
(paralelka 1)
Dejvice
ÚVN Praha
Út
místnost ÚVN

Krahula O.

08:00–11:50
(paralelka 1)
Dejvice
ÚVN Praha
St
místnost ÚVN

Krahula O.

08:00–11:50
(paralelka 1)
Dejvice
ÚVN Praha
Čt

místnost ÚVN

Krahula O.

08:00–11:50
(paralelka 1)
Dejvice
ÚVN Praha
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2848706.html