Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Topografická anatomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRTA Z,ZK 2 1P česky
Přednášející:
Jiří Vrána (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Obsahem předmětu je seznámení studentů se základní anatomií lidského těla ve formě příčných řezů a ostatních stan-dardních rovin používaných v radiologickém zobrazení. Jedná se o vyšetření provedená na počítačové tomografii a mag-netické rezonanci. Probrány budou i 3D modely a ostatní diagnostické počítačové rekonstrukce získané postprocesin-gem.

Požadavky:

Požadavky zápočtu: zpracování přehledu topografie zadané anatomické oblasti v rozsahu 2 normostran.

Požadavky zkoušky: písemné prokázání získaných znalostí testem. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet. Opravný termín zkoušky je rovněž písemnou formou s minimálně týdenním odstupem.

Osnova přednášek:

1.Základy topografického zobrazení na CT a MR

2.Jednotlivé roviny řezu na CT a MR v oblasti břicha

3.Jednotlivé roviny řezu na CT a MR v oblasti břicha, pokračování

4.Zobrazení orgánů dutiny hrudní ve všech rovinách na CT a MR

5.Lebka a mozek v axiální rovině řezu na CT a MR

6.Ostatní roviny řezů při zobrazení lebky a mozku na CT a MR

7.Zobrazení pánve měkkých tkání a končetin na CT a MR ve všech rovinách

8.Zobrazení osového skeletu na CT a MR ve všech rovinách

9.Zobrazení cévního systému na CT a MR

10.Výhody a nevýhody 3D modelů v diagnostickém zobrazení

Osnova cvičení:

Odpovídá osnově přednášek, jejichž obsah bude prakticky a interaktivně procvičován.

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

[1] Nekula, J., Heřman, M., Vomáčka, J., Kocher, M. Radiologie. UP Olomouc, 2005.

[2] Šmoranc, P. Rentgenová technika v lékařství. SPŠE Pardubice, 2004.

[3] Chudáček, Z. Radiodiagnostika. Grada, 2000.

[4] Dylevský, I.: Funkční anatomie člověka, Grada 2009

[5] Feneis, H.: Obrazový anatomický slovník, Grada 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost ÚVN
Vrána J.
16:00–16:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2847806.html