Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Radioterapie II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRRA2 Z 3 2P+1C česky
Přednášející:
Pavla Buřičová (gar.), Pavla Nováková
Cvičící:
Pavla Buřičová (gar.), Pavla Nováková, Zuzana Šebelová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student bude seznámen s významem radioterapie v kontextu komplexní onkologické terapie i s fyzikálně-technickou stránkou provozu radioterapeutických pracovišť. Rozšíří si znalosti z předmětu Radioterapie I. Dále se dozví principy plánování teleterapie, význam dávkování a frakcionace radioterapie, principy dozimetrie a její klinické využití. Předmět je dále zaměřen na principy, plánování a klinické aplikace brachyterapie.

Praktická cvičení předmětu Radioterapie II budou probíhat na pracovištích Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce.

Požadavky:

Cvičení: 100% účast, v případě neúčasti na cvičení nutno doložit důvody absence a domluvit se na náhradě cvičení.

Zápočet: složení dvou písemných testů (celkový zápočet se uděluje až po dvoutýdenní praxi v Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce). Úspěšná hranice pro složení obou testů je 50 %. Pokud student napíše první test na více jak 75 %, bude mu udělen zápočet bez nutnosti absolvování druhého testu.

Osnova přednášek:

1.Postavení radioterapie ve strategii léčby onkologických onemocnění. Taktika radioterapie: radikální, adjuvantní, paliativní léčba, kombinace tele a brachyradioterapie, potenciace léčby. Základní pojmy používané v radioterapii. Příprava a průběh radioterapie z pozice pacienta.

2.Vybrané kapitoly z radiobiologie (buněčný cyklus, radiosenzitivita tkání, terapeutický poměr)

3.Frakcionační schémata v radioterapii. Matematické modely frakcionací v radioterapii.

4.Zobrazovací metody pro plánování radioterapie (principy, využití, kombinace metod)

5.Nežádoucí účinky ionizujícího záření

6.Přístrojová technika pro zevní radioterapii (principy, klinické použití ? lineární urychlovač, 60Co, 137Cs).

7.Přístrojová technika pro zevní radioterapii (principy, rozdíly, klinické použití ? simulátor, CT simulátor). Zkoušky provozní stálosti a dlouhodobé stability přístrojů (základní dozimetrické pojmy, legislativa, ZPS a ZDS z pozice RA)

8.Plánování radioterapie (historie, princip, doporučení pro plánování - 2D, 3D konformní radioterapie)

9.Plánování radioterapie technikou IMRT (princip, vývoj IMRT)

10.Dozimetrie v klinické praxi

11.Brachyterapie (přístrojová technika, plánování brachyterapie, klinické aplikace)

12.Verifikační zobrazovací systémy (EPID, tomoterapie, 2D, 3D zobrazení, IGRT)

Osnova cvičení:

Praktická cvičení se vztahují k aktuálně probíranému tématu.

Praktická cvičení předmětu Radioterapie II budou probíhat na pracovištích Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce.

Cíle studia:

Získání základních znalostí v oblasti radioterapie v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

[1] Hynková L., Šlampa P. a kolektiv. Základy radiační onkologie, LF Masarykova univerzita a Masarykův onkologický ústav Brno, 2012, ISBN 978-80-210-6061-6

[2] Šlampa P., Petera J. Radiační onkologie, Galén-Karolinum, 2008, ISBN 978-80-7262-469-0

[3] Feltl D., Cvek J. Klinická radiobiologie, nakl. Tobiáš, 2008, ISBN 978-80-7311-103-8

[4] Binarová A. Radioterapie, Ostravská univerzita, 2012, ISBN 978-80-7368-701-4

[5] Johns, HE, Cunnngham JR. The physics of Radiology, Charles Thomas Publisher, 2006

[6] Jurga LM. a kolektiv. Klinická a radiačná onkológia, Martin: Osveta 2010, ISBN 978-80-8063-302-8

[7] Spurný V., Šlampa P. Moderní radioterapeutické metody, díl. VI. Základy radioterapie, Brno nakl. IDVPZ, 1999, ISBN 80-7013-267-1

[8] Šlampa P. a kol. Radiační onkologie v praxi, 3. vydání, MOÚ Brno, 2011, ISBN 978-80-86793-19-1

[9] Petera J. Moderní radioterapeutické metody, díl. V. Brachyterapie, Brno nakl. IDVPZ, 1998. ISBN 80-7013-266-3

[10] Meyer J. L. IMRT, IGRT, SBRT - Advances in the treatment planning and delivery of radiotherapy. Karger 2007, ISBN 978-3-8055-8199-8

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost FNB

Šebelová Z.

08:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)


FN Bulovka
místnost FNB
Nováková P.
Buřičová P.

13:00–14:50
(přednášková par. 1)

FN Bulovka
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2847606.html