Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Radiodiagnostika II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRRAD2 Z 1 1P česky
Přednášející:
František Jira (gar.)
Cvičící:
František Jira (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s významnými momenty historie oboru a vývojem požadavků na práci radiologického asistenta.

Studenti v průběhu přednášek získají informace o přípravě pacientů na rentgenová vyšetření a jejich průběhu, o vyšetření nemocného na lůžku, na operačním sále, ochraně před IZ a používané přístrojové technice. Probrán bude koncept radiologických standardů a referenčních úrovní, digitalizace provozu a možnosti půstprocesingového zpracování obrazových dat. Posluchači se dále seznámí s postavením radiodiagnostiky v moderní medicíně, souvislostmi s jinými medicínskými obory a jejím budoucím vývoji.

Požadavky:

Absence je přípustná ze závažných, písemně doložených důvodů. Náhrada dlouhodobější nepřítomnosti je řešena individuálně, nejčastěji vypracováním seminární práce na zadané téma, zpravidla ze zameškané látky.

Absolvování předmětu je podmíněno písemným prokázáním získaných znalostí závěrečným testem (forma multiple-choice, doplnění neúplné formulace či přiřazení správných odpovědí).

70 otázek = 70 bodů (každá otázka 1 bod)

Pro zápočet je minimální počet bodů 56 (tj. 80% správných odpovědí).

Osnova přednášek:

1. Historie vzniku rtg záření, historie oboru RA

2. Klasická radiologie - starší vs moderní vyš. metody

3. Rentgenové záření - vznik, vlastnosti, primární, sekundární, interakce; Rentgenové zobrazování - vznik a vlastnosti rtg obrazu, kvalita a kontrast obraz

4. Filmový zobrazovací proces - proces zpracování a vyvolání snímku

5. Rentgenové pracoviště - nářadí, clony, kazety, organizace provozu

6. Radiační ochrana - ochranné pomůcky, dozimetrie, radiační zátěž

7. Národní a místní radiologické standardy, diagnostické referenční úrovně

8. Digitální zobrazovací proces - přímá a nepřímá digitalizace

9. Výhody a nevýhody filmové a digitální radiografie, postprocesing, zobrazovací zařízení (negatoskop, dg. monitor)

10. Postavení radiodiagnostiky v moderní medicíně, multioborovost, budoucnost

Osnova cvičení:

neurčeno

Cíle studia:

Získání znalostí a vědomostí, jež bude student schopen aplikovat v praxi, v rozsahu nezbytném pro výkon profese radiologický asistent.

Studijní materiály:

[1] FERDA, Jiří, MÍRKA, Hynek a BAXA, Jan. Multidetektorová výpočetní tomografie: technika vyšetření. 1. vyd. Praha: Galén, c2009. 213 s. ISBN 978-80-7262-608-3.

[2] CHUDÁČEK, Zdeněk. Radiodiagnostika. Část 1. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 293 s. ISBN 80-7013-114-4.

[3] NEKULA, Josef et al. Radiologie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 205 s. ISBN 80-244-1011-7.

[4] NEKULA, Josef, CHMELOVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Zdravotně sociální fakulta, 2005. 97 s. ISBN 80-7368-057-2.

[5] ŠMORANC, Pavel. Rentgenová technika v lékařství. 1. vyd. Pardubice: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, 2004. 264 s. ISBN 80-85438-19-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost ÚVN

Jira F.

13:00–13:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2847406.html