Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nukleární medicína II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRNM2 Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Petr Vlček (gar.), Tereza Kráčmerová, Jitka Svobodová
Cvičící:
Tereza Kráčmerová, Jitka Svobodová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět navazuje na Nukleární medicínu I, informuje ovšem především o klinické části oboru nukleární medicína. Obsahem předmětu je seznámení posluchačů s problematikou radionuklidových diagnostických a terapeutických metod. Dále je přednesena specifická problematika radiační ochrany na pracovištích nukleární medicíny.

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení, které jsou formálně rozdělené na 2 h a 2 h. V praxi se přednášky a cvičení prolínají.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Seminární práce

•3-6 normostran (max. počet 20 b., min. 10 b. – vždy pouze 1. termín odevzdání)

•1 téma z věcí, které se týkají fyzikální části NM2

olze si vybrat z nabízených témat ad Word nebo nějakou podkapitolu viz slide Organizace výuky

otéma si může vybrat pouze jedna osoba

•možnost konzultace tématu nebo obsahu emailem tereza.kracmerova@fnmotol.cz

•1 týden na výběr tématu a 2 týdny na vypracování

otermín odevzdání 13.4.

•jednotlivé práce budou k dispozici ostatním studentům a budou sloužit jako studijní materiál (po mé korekci) – k dispozici vše odhadem 20.4. na webu předmětu

•vypracována samostatně

•pouze informace týkající se vybraného tématu

•přehledně, strukturovaně

•kopírované pasáže z www či opis = 0 bodů

•citace podle normy ISO 690 nebo dle požadavků FBMI (Bc práce)

•normostrana = 1800 znaků

Zápočtový test (začátek května dle situace ?)

•20 testových otázek ABCD

•1 rozsáhlá písemná otázka na seminární práci

•4 písemné otázky (příklady, písemné otázky) – možnost použití kalkulačky

•max. 30b., min. 20b. a zároveň alespoň jedna písemná otázka správně a alespoň 1 bod ze dvou z otázky na sem. práci

•otázky se budou týkat věcí v přednáškách – důležité otázky jsou shrnuty vždy na konci přednášek

•příklady se mohou lišit, ale za použití stejných vzorců

•příklady se vyskytují uvnitř přednášek

on-line aktivity

•nebodováno, ale musí být zasláno

•příklady a odpovědi na otázky vypracujte a do týdne mi je zašlete na email (sken – prosím čitelně, word, pdf, …)

•tzn. zaslat vždy následující pondělí po hodině do 10:00

•do druhého dne budou řešení vyvěšena v aktualizované přednášce

•vaše odpovědi opravím a v případě chybných odpovědí zašlu zpět

•jelikož nejsem schopna posoudit, zda jste pracovali samostatně nebo ve skupině, nebudu řešit stejné odpovědi, ovšem pomůže vám to v přípravě na zápočtový test

•každý student musí být aktivní, aby mohl jít k zápočtovému testu!

Pro získání zápočtu nutné mít on-line aktivitu a v součtu min. 35 bodů ze seminární práce a zápočtového testu.

Osnova přednášek:

1. Historie a principy radionuklidových vyšetření

2. Druhy scintigrafických vyšetření, statické, dynamické a celotělové vyšetření, gamakamera

3. Dynamická scintigrafie: pojem ROI, funkční křivky, parametrické obrazy

4. Kvantitativní vyhodnocení scintigrafického vyšetření

5. Principy SPECT, PET

6. Principy PET/CT

7. Vyšetřovací metody v nefrologii a urologii

8. Scintigrafické a funkční zobrazování štítné žlázy

9. Zobrazování adenomů příštítných tělísek, dřeně a kůry nadledvin

10. Radiační ochrana v nukleární medicíně

Osnova cvičení:

Diagnostické a terapeutické radionuklidy

ROI a zakreslování kontur

Artefakty

Vyšetřovací metody v nefrologii a urologii

Scintigrafické a funkční zobrazování štítné žlázy

Zobrazování adenomů příštítných tělísek, dřeně a kůry nadledvin

Radiační ochrana v nukleární medicíně

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

[1] Mysliveček, J., Hušák, V., Koranda, V.: Nukleární medicína I. UP, Olomouc, 1995.

[2] Urbánek, J., Míková, V.: Nukleární medicína. Gentiana Jilemnice, 2000. ISBN 80-902133-9-1.

[3] Míková, V.: Nukleární medicína. Průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Edice CARE. Praha, Galén, 2008. ISBN 978-80-7262.

[4] Kupka K., Kubinyi J., Šámal M. a kol.: Nukleární medicína. Učební text P3K, Příbram, 2007 ISBN 978-80-903584-9-2

[5] Vlček, P. a kol.: Praktická cvičení z nukleární medicíny. Učební texty UK v Praze, Karolinum 2010. ISBN 978-80-246-1819-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2.LFUK
Svobodová J.
Kráčmerová T.

09:00–10:50
(přednášková par. 1)
LF UK
2.LFUK
místnost 2.LFUK
Svobodová J.
Kráčmerová T.

11:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

LF UK
2.LFUK
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2847106.html