Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nukleární medicína II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRNM2 Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Petr Vlček (gar.), Tereza Kráčmerová, Jitka Svobodová
Cvičící:
Tereza Kráčmerová, Jitka Svobodová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět navazuje na Nukleární medicínu I, informuje ovšem především o klinické části oboru nukleární medicína. Obsahem předmětu je seznámení posluchačů s problematikou radionuklidových diagnostických a terapeutických metod. Dále je přednesena specifická problematika radiační ochrany na pracovištích nukleární medicíny.

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení, které jsou formálně rozdělené na 2 h a 2 h. V praxi se přednášky a cvičení prolínají.

Požadavky:

Úvodní test (max. počet 10b., min. 4b. a zároveň alespoň jeden výpočetní příklad správně) – na 1. cvičení

Seminární práce 3 - 6 normostran (max. počet 20 b., min. 10 b. – vždy pouze 1. termín odevzdání)

Zápočtový test (max. 30 b., min. 20 b. a zároveň alespoň jedna písemná otázka správně)

20 testových otázek ABCD

5 písemných otázek (příklady, písemné otázky) – možnost použití kalkulačky

Pro zápočet celkem min. 40 b., 50% účast na seminářích, max. 1 neomluvená absence na cvičení

Osnova přednášek:

1. Historie a principy radionuklidových vyšetření

2. Druhy scintigrafických vyšetření, statické, dynamické a celotělové vyšetření, gamakamera

3. Dynamická scintigrafie: pojem ROI, funkční křivky, parametrické obrazy

4. Kvantitativní vyhodnocení scintigrafického vyšetření

5. Principy SPECT, PET

6. Principy PET/CT

7. Vyšetřovací metody v nefrologii a urologii

8. Scintigrafické a funkční zobrazování štítné žlázy

9. Zobrazování adenomů příštítných tělísek, dřeně a kůry nadledvin

10. Radiační ochrana v nukleární medicíně

Osnova cvičení:

Diagnostické a terapeutické radionuklidy

ROI a zakreslování kontur

Artefakty

Vyšetřovací metody v nefrologii a urologii

Scintigrafické a funkční zobrazování štítné žlázy

Zobrazování adenomů příštítných tělísek, dřeně a kůry nadledvin

Radiační ochrana v nukleární medicíně

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

[1] Mysliveček, J., Hušák, V., Koranda, V.: Nukleární medicína I. UP, Olomouc, 1995.

[2] Urbánek, J., Míková, V.: Nukleární medicína. Gentiana Jilemnice, 2000. ISBN 80-902133-9-1.

[3] Míková, V.: Nukleární medicína. Průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Edice CARE. Praha, Galén, 2008. ISBN 978-80-7262.

[4] Kupka K., Kubinyi J., Šámal M. a kol.: Nukleární medicína. Učební text P3K, Příbram, 2007 ISBN 978-80-903584-9-2

[5] Vlček, P. a kol.: Praktická cvičení z nukleární medicíny. Učební texty UK v Praze, Karolinum 2010. ISBN 978-80-246-1819-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2.LFUK
Svobodová J.
Kráčmerová T.

09:00–10:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
LF UK
2.LFUK
místnost 2.LFUK
Svobodová J.
Kráčmerová T.

11:00–12:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

LF UK
2.LFUK
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2847106.html