Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Konvenční radiologie II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRKR2 ZK 1 1P česky
Přednášející:
Ondřej Krahula (gar.), Jana Hudzietzová
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět navazující na Konvenční radiologii I. Cílem je prohloubit získané poznatky a rozšířit je o znalost souvisejících zobrazovacích metod, speciálních vyšetřovacích projekcí a postupů. Podrobněji bude probrána digitalizace obrazu při skiagrafii i při skiaskopii. Zvláštní pozornost bude věnována indikačním kritériím, posloupnosti a porozumění klinickému významu metod.

Požadavky:

Absolvování předmětu je podmíněno písemným prokázáním získaných znalostí závěrečným testem (forma multiple-choice, doplnění neúplné formulace či přiřazení správných odpovědí). Oprava kvalifikačního stupně je možná ústním přezkoušením z probíraných tematických okruhů.

Osnova přednášek:

1. Skiagrafie plic

2. Nestandardní projekce v urgentní radiologii

3. Základy čtení rentgenových snímků

4. Intervenční radiologie - Nevaskulární intervence

5. Intervenční radiologie - Endovaskulární intervence

6. Srovnání analogové a digitální techniky

7. Digitalizace, zpracování obrazu a postprocesing

8. Algoritmus vyšetřovacích metod - od RTG a ultrazvuku, po magnetickou rezonanci

9. Závěrečné shrnutí a případná konzultace

10. Zápočtový test

Osnova cvičení:

sleduje tématiku přednášených témat

Cíle studia:

Získat základní teoretické i klinické znalosti v předmětu, v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent. Pochopit základy vzniku a uchování RTG obrazu a vyhodnocování RTG dokumentace, zorientovat se v portfoliu zobrazovacích metod, jejich indikacích a kontraindikacích a seznámit se s nejčastějšími normálními a patologickými nálezy.

Studijní materiály:

Studijní materiály

Nekula, J., Heřman, M., Vomáčka, J., Kocher, M.: Radiologie. UP Olomouc, 2005.

Nekula, J., Chmelová, J.: Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. Ostravská univerzita v Ostravě, ZSF, 2005.

Franek, M., Třetinová, D.: Praktická skiagrafie I. Ostravská univerzita v Ostravě, ZSF, 2009.

Šmoranc, P.: Rentgenová technika v lékařství. SPŠE Pardubice, 2004.

Doporučená literatura:

[1] Chudáček, Z.: Radiodiagnostika. Grada, 2000 ISBN 80-7169-689-7

[2] Krajina, A., Peregrin, J.H.: Intervenční radiologie: Miniinvazivní terapie. Olga Čermáková, 2005.

[3] Ferda, Jiří, Mírka, Hynek a Baxa, Jan. Multidetektorová výpočetní tomografie: technika vyšetření. 1. vyd. Praha: Galén, c2009. 213 s. ISBN 978-80-7262-608-3.

[4] Chmelová, Jana et al. Základy ultrasonografie pro radiologické asistenty. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 77 s. ISBN 80-7368-221-4.

[5] Nekula, Josef a Chmelová, Jana. Základy zobrazování magnetickou rezonancí. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2007. 67 s. ISBN 978-80-7368-335-1.

[6] Nekula, Josef et al. Radiologie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 205 s. ISBN 80-244-1011-7.

[7] NEKULA, Josef, CHMELOVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Zdravotně sociální fakulta, 2005. 97 s. ISBN 80-7368-057-2.

[8] Šmoranc, Pavel. Rentgenová technika v lékařství. 1. vyd. Pardubice: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, 2004. 264 s. ISBN 80-85438-19-4.

[9] Votrubová, Jana et al. Klinické PET a PET/CT. 1. vyd. Praha: Galén, c2009. xi, 207 s. ISBN 978-80-7262-619-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost ÚVN

Krahula O.

14:00–14:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2846806.html