Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Individuální prázdninová praxe

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRIPR Z 3 160XH česky
Přednášející:
Cvičící:
Jana Hudzietzová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Praxe budou probíhat na vybraných odděleních vždy pod dohledem určeného radiologického asistent a zodpovědného fyzika příslušného odborného oddělení.

V rámci předmětu individuální prázdninová praxe si studenti praktickou formou procvičí získané teoretické znalosti v oborech konvenční radiologie, radioterapie a nukleární medicíny.

Požadavky:

Požadavky: Podmínkou udělení zápočtu je 100 % účast na klinické praxi. V případě absence je nutné praxi nahradit po domluvě s příslušným pracovištěm. Na základě předloženého docházkového listu (http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/odborna-praxe/bsp-svz/bso-ra), ve kterém bude potvrzena docházka, získá student zápočet.

Osnova přednášek:

nejsou

Osnova cvičení:

rozdělení praxe:

1.týden - radiodiagnostika

2.týden - radiodiagnostika

3.týden - radioterapie

4.týden - nukleární medicína

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Bakos, K. a kol.: Nukleání medicína. Učební text I. LF UK, Praha, 1996.

Míková, V.: Nukleární medicína. Průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Edice CARE. Praha, Galén, 2008. ISBN ISBN 978-80-7262.

Mysliveček, J., Hušák, V., Koranda,V.: Nukleární medicína I. UP, Olomouc, 1995.

Dienstbier, Z. a kol.: Diagnostika metodami nukleární medicíny. Avicenum, Praha, 1989.

Urbánek, J., Míková, V.: Nukleární medicína. Gentiana Jilemnice, 2000. ISBN 80-902133-9-1.

Šlampa P, Petera J.: Radiační onkologie, Galén, 2008.

Klinická radiobiologie, Feltl D., Cvek J., nakl. Tobiáš, 2008.

Nekula, J., Chmelová, J. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie, Ostravská univerzita, ZSF, 2005.

Chudáček, Z.: Radiodiagnostika. Grada, 2000. ISBN 80-7169-689-7.

Sehr, Bruna: Výpočetní tomografie. Wegener : Computer tomography of the abdomen

Válek, V.: Moderní diagnostické metody - Magnetická rezonance. IPVZ - Brno, 1996. ISBN 80-

7013-225-6.

Krajina, A., Peregrin, J. Intervenční radiologie : miniinvazivní terapie, Hradec Králové : Olga Čermáková, 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2846706.html