Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy patologické fyziologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRZPF ZK 2 2P česky
Přednášející:
František Jira (gar.)
Cvičící:
František Jira (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Vyučovaný předmět přináší ucelený přehled o patofyziologii orgánových systémů vycházející ze znalostí jejich normálních funkcí. Pozornost je zaměřena především na poruchy orgánových funkcí, vedoucích ke vzniku specifických patofyziologických syndromů. Znalost těchto obecných patofyziologických mechanizmů je zásadní pro pochopení geneze konkrétních onemocnění.

Požadavky:

Zkouška: písemný test (multiple choice). Při opakování písemný test, případně ústní zkouška v rozsahu referenční literatury a látky přednesené na přednáškách.

Každý student zodpovídá 50 otázek.

Hodnocení – minimum 75%, tj. správně zodpovězených 37 otázek.

A = 95% - správně 50 – 48 ot.

B = 90% - správně 47 – 45 ot.

C = 85% - správně 44 – 43 ot.

D = 80% - správně 42 – 40 ot.

E = 75% - správně 39 – 37 ot.

Osnova přednášek:

1.týden: Základní terminologie, definice, klasifikace, nemoc, bolest, zánět.

2.týden: Buňka, nádorové bujení, poruchy vývoje, stárnutí, smrt buňky.

3.týden: Patofyziologie endokrinního systému.

4.týden: Patofyziologie trávicího systému.

5.týden: Patofyziologie imunitního systému, stres.

6.týden: Patofyziologie kardiovaskulárního systému.

7.týden: Patofyziologie krve a krvetvorných orgánů.

8.týden: Patofyziologie poruch metabolismu.

9.týden: Patofyziologie nervového systému.

10.týden: Patofyziologie respiračního systému.

11.týden: Patofyziologie uropoetického systému.

12.týden: Patofyziologie pojivové tkáně a svalů.

13. týden: Patofyziologie vnitřního prostředí.

14.týden: Dotazy, diskuse, opakování.

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je dát studentům systematický přehled o základech patologické fyziologie a obecných patogenetických mechanismech a aspektech postihujících specifické orgány a orgánové systémy a umožnit tak pochopení existujících souvislostí při vzniku a rozvoji patologických procesů.

Studijní materiály:

1.NEČAS, K. a kol. Obecná patologická fyziologie. Praha: Karolinum, 2006.

2.NEČAS, K. a kol. Patologická fyziologie orgánových systémů (1. část). Praha: Karolinum, 2009.

3.NEČAS, K. a kol. Patologická fyziologie orgánových systémů (2. část). Praha: Karolinum, 2009.

4.ROKYTA, R. a kol. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada Publishing, 2015.

5.SILBERNAGL, S., LANG, F. Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada Publishing, 2012.

6.VOKURKA, Martin. Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha: Karolinum, 2012.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost ÚVN
Jira F.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2846506.html