Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Přístrojová technika v radioterapii

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRPTR KZ 1 1P česky
Přednášející:
Ondřej Krahula (gar.)
Cvičící:
Ondřej Krahula (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podat přehled přístrojové techniky v radioterapii s důrazem na základní fyzikální principy, technické provedení, parametry a specifika použití v klinické praxi. Po absolvování předmětu bude student schopen posoudit vhodnost použití dané techniky pro požadovaný účel.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet: je složen ústní formou, obsahuje 10 teoretických okruhů otázek.

Opravný termín je s minimálně týdenním odstupem.

Osnova přednášek:

1.Základní poznatky oboru radioterapie, základní terminologie

2.Přístrojové vybavení pro radioterapii, typy přístrojů, příslušenství

3.Výpočetní systémy pro plánování radioterapie, CT a radioterapeutické simulátory

4.Ozařovače, zdroje záření, bezpečnostní prvky ozařovacích přístrojů, laserové zaměřovače

5.Terapeutický rtg ozařovač

6.Kobaltový a cesiový ozařovač

7.Klinické urychlovače (lineární a kruhové)

8.Technické prostředky používané jako doplňkové k radioterapii (hypertermie, radiofrekvenční ablace)

9.Přístroje pro brachyterapii, stanovení základních parametrů brachyterapeutických zdrojů

10.Stereotaktické ozařování, Nekonvenční radioterapie, Leksellův gama nůž, CyberKnife, Tomoterapie

11.Nové, speciální technologie (terapie s modulovanou intenzitou svazku, mnoholistový kolimátor, inverzní plánování, verifikační snímkování, TBI - celotělové ozařování)

12.Dokumentace vedená u přístroje, provozní deník, metrologie ionizujícího záření, dozimetrie in vivo

13. Obsluha, údržba, servis ozařovací techniky, kontroly ozařovacích přístrojů, ZPS, ZDS, dokumentace, audit

14. Exkurze na vybrané pracoviště

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s běžně využívanou přístrojovou technikou na radioterapeutických pracovištích formou členění do logických celků sledujících obvyklý způsob práce. Součástí je pochopení přístrojů nejen z funkčního hlediska, ale i základní technické znalosti vyložené ne-technicky. Získané informace by měly poskytnout dostatečný základ a teoretickou přípravu, před samotnou prací na přístrojích v praxi. Nezbytnou složkou je i výklad doporučení provádění povinných testů přístrojů kontrolujících funkčnost a bezpečnost. Není kladen důraz na detailní technické provedení jednotlivých systémů, ale pouze na dostupná koncepční řešení a pochopení z nich vyplývajících fyzikálních limitů dosažitelných technických parametrů. Student bude schopen posoudit a pochopit rozdíly mezi jednotlivými druhy modilat při jejich použití v praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Sabol, J. a Vlček, P. Radiační ochrana v radioterapii. Praha, ČVUT Praha, 2011.

[2] Dorotík, J. Radioterapeutické přístroje. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, 2006.

[3] Rozman; et al. Elektronické přístroje v lékařství, 1st ed.; Academia: Praha, 2006.

Doporučená literatura:

[1] Hrazdira, I., Mornstein, V. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2004.

[2] Podgorsak, E.B. Radiation Oncology Physics. International Atomic Agency, Vienna, 2005.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost ÚVN
Krahula O.
09:00–09:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2846006.html