Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBROTP ZK 2 2P česky
Přednášející:
Radek Bartoška (gar.), Jan Ježek, Jiří Záhorka
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Základy ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Komplexní přehled prevence,diagnostiky a terapií poruch pohy-bového aparátu s aplikací nejmodernějších trendů v ortopedické operativě s důrazem na následnou rehabilitaci. Komplex-ní přehled traumatologie pohybového aparátu s následnou terapií konzervativní a operační návaznost moderních postupů na následnou rehabilitaci a zařazení pacienta do společnosti.

Požadavky:

požadavky: účast na přednáškách,

písemné prokázání získaných znalostí testem,

složení zkoušky předepsanou formou.

Osnova přednášek:

Přednášky

Význam kondičního cvičení v ortopedii, fyzioterapie v časném pooperačním období

Typy ortopedických pomůcek a jejich použití v praxi

Nácvik chůze

Fyzioterapie a totální endoprotéza kyčelního kloubu

Fyzioterapie a totální endoprotéza kolenního kloubu

Fyzioterapie a operace ramenního kloubu

Fyzioterapie a fraktury horního konce femuru, cervikokapitální endoprotézy, osteosyntézy, Enderovo

hřebování atd.

Fyzioterapie a poranění kolenního kloubu, konzervativní a operativní léčba, poškození kolenních vazů

Fyzioterapie a vrozené vady kyčelního kloubu

Traumatologie měkkých tkání

Sportovní úrazy

Úrazy břišní a hrudní dutiny

Traumatologie hlavy

Traumatologie osového systému

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Dungl, P. a kol.: Ortopedie. Praha, Grada 2006

Doporučená literatura:

Šnajdauf, J.; Cvachovec, K.; Trč, T. a kol.: Dětská traumatologie. Praha, Galen 2004

Višňa, P., Hoch, J. a kol: Traumatologie dospělých. Praha, Maxdorf 2004

Sosna, A. a kol.: Základy obecné ortopedie. Triton, 2001

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 3.LFUK
Bartoška R.
Záhorka J.

14:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 2)
3. LF UK
3.LFUK
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2845906.html