Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Konvenční radiologie I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRKR1 Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Ondřej Krahula (gar.)
Cvičící:
Ondřej Krahula (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Obsahem předmětu je seznámení posluchačů se základními zobrazovacími metodami, používanými v současné klinické radiodiagnostice. Bude probrána role a posloupnost těchto metod v diagnostickém algoritmu. Zvláštní pozornost je věnována klasické skiagrafii a skiaskopii. Kromě přehledu a indikace jednotlivých orgánových projekcí, získají posluchači vědomosti o rizikovosti oboru, ochraně před zářením, přípravě pacientů k RDG vyšetření a průběhu základních i speciálních konvenčních RDG vyšetření. Cílem je porozumět problematice zhotovování rentgenových snímků a skiaskopických vyšetření a orientovat se v širokém spektru radiodiagnostických projekcí a metod.

Požadavky:

Povinná účast na cvičeních. Absence je přípustná ze závažných, písemně doložených důvodů. Náhrada dlouhodobější nepřítomnosti je řešena individuálně, nejčastěji vypracováním seminární práce na zadané téma, zpravidla ze zameškané látky.

Písemné prokázání získaných znalostí závěrečným testem (forma multiple-choice, doplnění formulace či přiřazení správných odpovědí).

V případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně

Osnova přednášek:

1. Historie a specifikace oboru radiodiagnostika, její postavení mezi ostatními medicínskými obory.

2. Konvenční radiologie.

3. Přehled zobrazovacích metod v radiodiagnostice.

4. Tvorba obrazu, kvalita obrazu, přímá a nepřímá digitalizace.

5. Skiagrafie osového skeletu.

6. Skiagrafie horních končetin.

7. Skiagrafie dolních končetin.

8. Skiagrafie hlavy.

9. Skiagrafie hrudníku a břicha.

10. Speciální projekce a specifika v rámci traumatologie.

11. Skiaskopická vyšetření I. (GIT a žlučové cesty).

12. Skiaskopická vyšetření II. (urogenitální trakt, pohybový aparát, měkké tkáně).

13. Kontrastní látky při skiagrafii a skiaskopii.

14. Souhrn a konzultace.

Osnova cvičení:

V prvním týdnu proběhne seznámení s organizací práce na radiodiagnostickém pracovišti, dále témata cvičení doprovází obsah přednášek. V posledním týdnu pak bude provedeno přezkoušení vědomostí formou písemného testu, při jeho úspěšném zvládnutí, následuje udělení zápočtu.

Cíle studia:

Získat základní teoretické i klinické znalosti v předmětu, v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent. Zorientovat se v portfoliu zobrazovacích metod, jejich aplikaci, indikacích a kontraindikacích. Pochopit základy vzniku a práce s RTG snímky a jejich čtení a poznat základní fyziologické a patologické obrazy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Nekula, J., Heřman, M., Vomáčka, J., Kocher, M.: Radiologie. UP Olomouc, 2005.

Nekula, J., Chmelová, J.: Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. Ostravská univerzita v Ostravě, ZSF, 2005.

Franek, M., Třetinová, D.: Praktická skiagrafie I. Ostravská univerzita v Ostravě, ZSF, 2009.

Šmoranc, P.: Rentgenová technika v lékařství. SPŠE Pardubice, 2004.

Doporučená literatura:

Chudáček, Z.: Radiodiagnostika. Grada, 2000.

Krajina, A., Peregrin, J.H.: Intervenční radiologie: Miniinvazivní terapie. Olga Čermáková, 2005.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost ÚVN

Krahula O.

13:00–13:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
místnost ÚVN

Krahula O.

14:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
ÚVN Praha
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2845606.html