Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy teorie ošetřovatelství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRZTO KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Martina Dingová Šliková (gar.)
Cvičící:
Lucie Lidická
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět vychází z platných kompetencí nelékařských profesí (Vyhl. 55/2011) a zaměřuje se na zvládnutí jednotlivých ošetřovatelských znalostí a dovedností potřebných pro profesi radiologického asistenta.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet:

aktivní účast na seminářích, povolená je jedna absence. Při vyšší absenci ze závažných důvodů (nutno doložit omluvenkou) je možné náhradní řešení, které určuje cvičící.

Písemný test, 20 otázek, otázky odpovídají odpřednášeným tématům. Odpovědi typu a, b, c, d, vždy žádná až všechny odpovědi mohou být správné. Hodnocení dle stupnice ECTS.

Získaní zápočtu je podmínkou nástupu na ošetřovatelskou praxi.

Osnova přednášek:

1.Charakteristika práce na základních odděleních. Základní zdravotnická dokumentace. Základní legislativa (nelékařské profese, spolupráce, kompetence).

2.Ochrana personálu a nemocných před infekcí. Nozokomiální infekce. Protiepidemický režim. Dekontaminační postupy. Péče o ruce.

Dezinfekce. Sterilizace.

3.Hygiena nemocných. Manipulace s nemocnými. Pomoc při svlékání a oblékání, manipulace s těžce nemocnými a raněnými. Manipulace s dětským pacientem. Polohy nemocných.

4.Základní fyziologické funkce a jejich sledování.

5.Výživa nemocných. Vyprazdňování nemocných: klyzma, cévkování ženy, asistence při cévkování muže.

6.Léky a jejich podávání. Podávání léků per os.

Podávání léků injekcemi: subkutánní, intramuskulární aplikace.

7.Aplikace léků intravenózní.

8.Péče o periferní a centrální žilní vstup, zásady manipulace.

9.Infúze: příprava, asistence a zabezpečení nemocného.

10. Oxygenotrapie.

Osnova cvičení:

1.Charakteristika práce na základních odděleních. Základní zdravotnická dokumentace. Základní legislativa (nelékařské profese, spolupráce, kompetence).

2.Ochrana personálu a nemocných před infekcí. Nozokomiální infekce. Protiepidemický režim. Dekontaminační postupy. Péče o ruce.

Dezinfekce. Sterilizace.

3.Hygiena nemocných. Manipulace s nemocnými. Pomoc při svlékání a oblékání, manipulace s těžce nemocnými a raněnými. Manipulace s dětským pacientem. Polohy nemocných.

4.Základní fyziologické funkce a jejich sledování.

5.Výživa nemocných. Vyprazdňování nemocných: klyzma, cévkování ženy, asistence při cévkování muže.

6.Léky a jejich podávání. Podávání léků per os.

Podávání léků injekcemi: subkutánní, intramuskulární aplikace.

7.Aplikace léků intravenózní.

8.Péče o periferní a centrální žilní vstup, zásady manipulace.

9.Infúze: příprava, asistence a zabezpečení nemocného.

10. Oxygenotrapie.

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. BUŽGOVÁ, Radka a Ilona PLEVOVÁ. Ošetřovatelství I. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 285 s. Sestra. ISBN 978-802-4735-573.

2. KELNAROVÁ, Jarmila. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 236 s. ISBN 978-802-4728-308.

3. KELNAROVÁ, Jarmila. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 173 s. Sestra. ISBN 978-802-4731-056.

Doporučená literatura:

1. PLEVOVÁ, Ilona. Ošetřovatelství II. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 223 s. Sestra (Grada).

2. VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 228 s., 24 s. barev. obr. příl. Sestra. ISBN 978-802-4734-194.

3. VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 272 s., xvi s. obr. příl. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3420-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-330
Dingová Šliková M.
08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
místnost KL:K-206
Lidická L.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-206
Lidická L.
16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2845506.html