Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Radiologická fyzika II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRFY2 Z,ZK 3 2P+1C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Radiologická fyzika I. (17PBRRF1)
Přednášející:
František Podzimek (gar.)
Cvičící:
František Podzimek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je pokračovat ve studiu Radiologické fyziky I, která seznámila studenty se základními matematicko-fyzikálními a biofyzikálními poznatky nutnými pro pochopení mechanizmu interakcí ionizujícího záření s živými a neživými systémy. Byly popsány obecné vlastnosti radioaktivní přeměny, přeměna alfa, protonová radioaktivita, přeměna beta, emise záření gama, přírodní radioaktivita, vlastnosti a typy jaderných reakcí, štěpení jader, transurany, termojaderná reakce.

Na základě biologických účinků ionizujícího záření budou popsány nejnovější veličiny používané v radiační ochraně. Samostatná pozornost je věnovaná cílům a úkolům radiační ochrany, principům ochrany před zářením a monitorování záření. Informativně jsou studenti seznámeni s legislativou ČR i EU zabývající se problematikou ionizujícího záření. V závěru jsou studenti seznámeni s průmyslovým využitím ionizujícího záření, s radiační zátěží člověka z přírodních i umělých zdrojů i radiačními nehodami. Jsou diskutována i možná rizika zneužití ionizujícího záření k radiologickému teroristickému útoku

Požadavky:

Zápočet

100% účast na cvičeních. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci. Způsob náhrady určí vyučující.

Zpracování seminární práce, kterou student dostane na začátku semestru a průběžné aktivní plnění studijních požadavků na cvičeních.

Prokázání získaných znalostí E-learningovým kurzem - Úspěšnost testu minimálně 80 %.

Zkouška

Ústní zkouška - tři otázky ze zadaných tematických okruhů.

Bez získání zápočtu a zápisu zápočtu do KOSu není možné realizovat zkoušku!

Osnova přednášek:

Využití ionizujícího záření v medicíně - Radiodiagnostika, Radioterapie, Nukleární medicína, Radiační ochrana v medicíně

Využití ionizujícího záření v průmyslu - Radionuklidová měřidla, Průmyslové ozařovače, Defektoskopie, Radiouhlíková metoda určování stáří, Využití v ochraně životního prostředí

Ionizující záření v životním prostředí - Přírodní radioaktivita, Kosmické záření, Přírodní radionuklidy v životním prostředí, Radon v životním prostředí

Radiační zátěž obyvatelstva - Radiační zátěž z přírodních zdrojů, Radiační zátěž z umělých zdrojů, Radiační zátěž obyvatelstva v České republice

Radioaktivní odpad - Třídění radioaktivního odpadu, Uložiště radioaktivních odpadů

Monitorování ionizujícího záření - Monitorování pracovišť, Osobní monitorování, Monitorování výpustí a okolí pracoviště, Havarijní monitorování

Mimořádné události a nehody se zdroji ionizujícího záření - Klasifikace radiačních nehod, Radiační nehody na pracovištích se zdroji IZ, Radiobiologické události v medicíně, Radiační nehody mimo pracoviště se zdroji IZ

Zneužití ionizujícího záření - Jaderné zbraně, Radioaktivní spad, Radiobiologický terorismus

Ionizující záření v legislativě národních a mezinárodních institucích - Mezinárodní komise pro radiační jednotky a měření (ICRU), Mezinárodní komise pro radiační ochranu (ICRP), Národní úřady a legislativa

Osnova cvičení:

Cvičení: (1 za 14 dní)

Dozimetrie ionizujícího záření

Vztahy mezi dozimetrickými veličinami

Ochrana před ionizujícím zářením, dávkové limity

Ionizující záření v praxi

Zápočtový test

Cíle studia:

: Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Fyzika ionizujícího záření, 2013, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN

* online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-05-8

* online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-06-5

* online publikace ve formátu MOBI, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-07-2

Online http://www.frpo.eu/

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, 2012, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-05093-4

* online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-00-3

* online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-01-0

* online publikace ve formátu MOBI, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-02-7

Online http://www.frpo.eu/

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, 2013, 2. redukované vydání

* online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-09-6

* online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-09-6

* online publikace ve formátu MOBI, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-10-2

Online http://www.frpo.eu/

Kolektiv autorů (Editor: V. Klener): Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha, 2000

Doporučená literatura:

Attix F.H., Introduction to radiological physics and radiation dosimetry, John Wiley, 1986,

Další studijní materiály

www.frpo.eu / FBMI

login - FBMI-RAII

heslo - RA.17

Poznámka:
Další informace:
www.frpo.eu / FBMI login - FBMI-RAII heslo - RA.19
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:B-720
Podzimek F.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-720
Podzimek F.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2845306.html