Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Přístrojová technika v radiologii

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRPTD Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Jiří Hozman (gar.)
Cvičící:
Petr Volf
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci předmětu jsou vysvětleny základní principy a následující pojmy. Výklad je založen na znalostech fyziky a na úrovni blokových schémat technických zařízení. Základní koncepce, princip činnosti a přehled RTG zobrazovacích systémů. Základní blokové schéma. Základní RTG nářadí. Pevné a mobilní systémy. Mamograf. Dentální rentgen, panoramatický rentgen. Druhy kazet. Rentgenka s pevnou a rotační anodou. Ohniska rentgenky. Parametry rentgenky. Vliv anodového napětí, proudu, protonového čísla, materiálu anody na RTG spektrum. Expozice a expoziční automaty. Detektory RTG záření. RTG TV systémy. Princip funkce zesilovače RTG obrazu a jeho charakteristiky. Základní metody snímání a zpracování obrazových dat. Základní kritéria kvality výstupních obrazových dat. Princip a podstata angiografie (DSA). Základy digitální radiografie. Rozdělení a přehled systémů. CR systémy. Digitální radiografie s detektory typu FPD s přímou a nepřímou konverzí.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

P1: Povinná účast na všech cvičeních a získání v průběhu semestru alespoň 50 bodů (2 testy, tj. 2x50 = max. 100 bodů) viz T1, T2 níže. Neúčast je možná pouze z vážného důvodu (nemoc, svatba, pohřeb, péče o těžce nemocného člena rodiny apod. vše doloženo).

P2: Povinnost odevzdání protokolu z úlohy na začátku dalšího cvičení.

T1: Test 1 na cvičení (5T/LT + 6T/ST: 21.3.2019, 26.3.2019) max. 50 bodů.

T2: Test 2 na cvičení (9T/LT + 10T/ST: 18.4.2019, 23.4.2019) max. 50 bodů.

Požadavky zkoušky:

Bez získání zápočtu a jeho zápisu do KOSu není možné realizovat zkoušku.

Zkouška je tvořena písemným testem (celkem 40 otázek, doba zpracování 60 minut), kde je kombinovaná varianta odpovědí typu ABC (vždy jedna správná) - 1 bod (25 otázek) a varianta, kdy je potřeba odpovídat písemně - 5 bodů (důležité otázky, 15 otázek). Za 5 bodů může však být označena i otázka typu ABC a za 1 bod může být označená i otázka otevřená. V rámci testu platí, že správná odpověď je 1 bod, špatná odpověď 0 bodů, více označených odpovědí 0 bodů, chybějící odpověď 0 bodů. U každé otázky typu ABC lze učinit jednu opravu a to podle instrukcí uvedených na testu. Po opravě testu je možné ústní dozkoušení na lepší stupeň, pokud je výsledek testu na rozhraní klasifikačních stupňů (plus/mínus 2 body). Výsledné hodnocení zkoušky (testu) podle klasifikační tabulky ECTS (min. 50 bodů, max. 100 bodů).

Osnova přednášek:

1.Základní koncepce a princip činnosti RTG zobrazovacích systémů. Přehled systémů. Základní blokové schéma. Fyzikální principy.

2.Základní RTG nářadí. Pevné a mobilní systémy (C ramena). Mamograf. Dentální rentgen, panoramatický rentgen. Druhy kazet.

3.Rentgenka s pevnou a rotační anodou. Ohniska rentgenky. Parametry rentgenky. Rentgenka typu Straton.

4.Vliv anodového napětí, proudu, protonového čísla materiálu anody na RTG spektrum. Expozice a expoziční automaty. Detektory RTG záření.

5.Základní metody snímání a zpracování obrazových dat. Základní kritéria kvality výstupních obrazových dat.

6.RTG TV systémy. Princip funkce zesilovače RTG obrazu a jeho charakteristiky. Princip a podstata angiografie, DSA.

7.Základy digitální radiografie. Rozdělení a přehled systémů. CR systémy. Digitální radiografie s přímou a nepřímou konverzí.

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení - bezpečnost práce v laboratoři, náplň cvičení, podmínky získání zápočtu. Seznámení a experimentální měření se sadou Phywe při ilustraci radiografického zobrazování objektů.

2.Spektrum elektromagnetického záření, vztah mezi vlnovou délkou a frekvencí, útlum RTG záření, polotloušťka. Experimentální měření se sadou Phywe pro ilustraci absorpce RTG záření.

3. Rentgenka - ukázka, parametry. Experimentální měření se sadou Phywe pro ilustraci intenzity charakteristického záření jako funkce anodového napětí a proudu. Test 1.

4. Vznik a druhy RTG záření. Experimentální měření se sadou Phywe pro ilustraci charakteristického záření.

5. Princip DSA - ukázka v Matlabu. Experimentální měření se sadou Phywe s využitím kontrastního modelu cév. Test 2. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

[1]SEIDL, Zdeněk. Neurologie pro studium i praxi. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5247-1.

[2]SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech - to nejdůležitější pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0709-4.

Doporučená:

[1]Paprsky X (výukový videoprogram) [online]. ČVUT, c2011. Poslední změna 2011 [cit. 2011-02-21].

URL: http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?did=603 (základní a povinný studijní materiál)

[2]Výukové materiály k problematice zobrazovacích systémů v lékařství včetně výukových videoprogramů [online]. ČVUT, c2011. Poslední změna 2011 [cit. 2012-02-21]. URL:

http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/AKK/komentar_podklady_ZSL_JH.html

[3]Svatoš, J. Zobrazovací systémy v lékařství. Skriptum ČVUT. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998. 244 s. (základní literatura)

[4]Hrazdira, I., Mornstein, V. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2004. (dostupné v knihovně, popř. ve vydání z jiného roku)

[5]Internetový portál RTG [online]. Tomáš Michálek, c2010-2011. Poslední změna 16. 8. 2010 [cit. 2011-02-21]. URL: http://www.rtg.fbmi.cvut.cz/

[6]Rentgenová fotonika [online]. Kolektiv KFE FJFI ČVUT, Picková, V., c2009-2011. Poslední změna 23. 7. 2009 [cit. 2011-02-21]. URL: http://xuv.kfe.fjfi.cvut.cz/vyuka/rf

[7]X-záření - rentgenová diagnostika [online]. Vojtěch Ullmann, c2011. Poslední změna 2011 [cit. 2011-02-21]. URL: http://astronuklfyzika.cz/JadRadMetody.htm#2

[8]Materiály ke kurzu Získání a zpracování obrazu v

mikroskopii (výukový SW MIPS) [online]. Jiří Hozman, c2002-2011. Poslední změna 2. 5. 2010 [cit. 2011-02-21]. URL: http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/

[9]Drastich, A. Zobrazovací systémy v lékařství. Skriptum FEI VUT. Brno: Ediční středisko VUT, 1990.

[10]Šmoranc, P. Rentgenová technika v lékařství. Pardubice: SPŠE a VOŠ Pardubice, 2004. 264 s.

[11]Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT v Brně, FEI, ÚBMI, 2001. 174 s.

[12]Daneš, J. a kol. Základy mamografie. Vybrané kapitoly pro lékaře a laborantky. Praha: X-Egem, 2002.

[13]Česká radiologie - Supplementum 1. XXXII. český radiologický kongres Mariánské lázně 2000. Roč. 54, říjen 2000.

[14]Chudáček, Z. Radiodiagnostika I. část. Učební text IDVPZ. Brno: IDVPZ, 1995.

[15]Kolihová, E. a kol. Základy radiodiagnostiky. Praha: UK, 1990.

[16]Siemens OEM Products [online]. Siemens AG c2011. Poslední změna 2011 [cit. 2011-02-21]. http://w9.siemens.com/cms/oemproducts/Home/Pages/Home.aspx

[17]X-Ray Toolbox [online]. Siemens AG c2011. Poslední změna 2011 [cit. 2011-02-21]. URL: http://w9.siemens.com/cms/oemproducts/Home/X-rayToolbox/Pages/X-rayToolbox.aspx (možnost simulace RTG spektra)

[18]Oppelt, A.(ed.) Imaging Systems for Medical Diagnostics. Erlangen: Publicis Corporate Publishing, 2005. (na www stránce http://w9.siemens.com/cms/oemproducts/Home/X-rayToolbox/Pages/InfoDownloads.aspx jsou k dispozici ke stažení části této knihy)

[19]FUJIFILM - Computed Radiography - Imaging Plates? [online]. FUJIFILM c2015. Poslední změna 2015 [cit. 2015-03-01]. URL: http:http://www.fujifilm.com/products/medical/computed_radiography/#imagingPlate

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:A-104
Volf P.
08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. obraz. senzorů, ...
místnost KL:A-104
Volf P.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Lab. obraz. senzorů, ...
místnost KL:B-720
Hozman J.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt
místnost KL:A-104
Volf P.
16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 5)

Kladno FBMI
Lab. obraz. senzorů, ...
místnost KL:A-121
Volf P.
18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 7)

Kladno FBMI
Lab. BT pro pal. péči a asis..

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2845106.html