Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy pedagogiky a edukace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRZPE KZ 1 2P česky
Přednášející:
Dana Rebeka Ralbovská (gar.)
Cvičící:
Dana Rebeka Ralbovská (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Pedagogika, její obory, vnější a vnitřní faktory výchovy, výchova - vzdělávání - edukace, celoživotní vzdělávání, školský systém v ČR, výchovné cíle, diagnostika výchovného procesu, zásady, principy, prostředky a metody výchovy. Vyučovací koncepce, fáze výuky, evropské tendence a naše realita, styly učení, standardy ve vzdělání, aktivizační metody, hodnocení. Osobnost žáka, utváření vztahů, prevence a negativní jevy, individuální vzdělávací program, školský zákon.

Požadavky:

klasifikovaný zápočet: formou testu v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách se zaměřením na problematiku pedagogiky, andragogiky a speciální pedagogiky.

V písemném testu bude celkově 10 otázek s volnou odpovědí. Otázky budou plně kolidovat s probíranou tématikou. Maximální počet bodů je 30. Minimální počet bodů pro splnění testu je 16 bodů. Klasifikace vychází z hodnocení ECTS.

A - 29 - 30 bodů

B - 26 - 28 bodů

C - 23 - 25 bodů

D - 22 - 20 bodů

E - 19 - 16 bodů

Méně než 16 bodů - F

Další podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je odevzdání semestrální práce, kterou student vypracuje na zadané téma a to v rozsahu minimálně 4 strany. Hodnotit se bude schopnost studenta pracovat s odbornou literaturou, úroveň citací apod. Student získává za semestrální práci hodnocení od A do F. Semestrální práci je student povinen odevzdat v el. podobé (ve formátu PDF) nejpozdéji do 8 týdnu výuky.

Výsledné hodnocení předmětu bude vycházet z bodového hodnocení testu a hodnocení semestrální práce.

Osnova přednášek:

1. Dějiny pedagogiky a speciální pedagogiky. Aspekty péče o postižené.

2. Základy teorie učení.

3. Specifické poruchy učení

4. Mentální retardace a její vliv na výchovu a vzdělávání

5. ADHD

6. Tyflopedie, surdopedie, somatopedie

7. Edukace

8. Základy andragogiky.

9. Učební styly.

10. Vyhodnocení seminárních prací studentů. Závěrečný test.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost základních pojmů z oblasti pedagogiky a vzdělávacího procesu v ČR.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

[1]Blížkovský, B.: Systémová pedagogika. Ostrava, Amonium servis 1997.

[2]Jůva, V.: Stručné dějiny pedagogiky. Brno, Paido 1995.

[3]Maňák, J. - Švec, V.: Výukové metody. Brno, Paido 2003.

[4]Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997.

[5]Průcha, J.: Vzdělávání a školství ve světě. Praha, Portál 1999.

[6]Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha, ISV 1999.

Povinná literatura

[7]Podlahová Libuše a kolektiv,Didaktika pro vysokoškolské učitele, Vybrané kapitoly,Grada 2012, ISBN: 978-80-247-4217-5

[8]Slavík Milan a kolektiv,Vysokoškolská pedagogika,Grada 2012, ISBN: 978-80-247-4054-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2845006.html