Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMCTPP1 KZ 4 16P+6C česky
Přednášející:
Hynek Černý, Josef Sedlák (gar.)
Cvičící:
Hynek Černý, Josef Sedlák (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace a znalosti o profesní přípravě ozbrojených a záchranných sborů, o důležitých povinnostech a dovednostech nezbytných pro výkon řídících funkcí, v oblasti řízení lidí i výkonů odborných funkcí. Důraz bude položen na znalost organizačních struktur, účelu a funkcí těchto sborů, jejich fungování a zásad použití. V další části budou procvičeny otázky taktiky hasičských, vojenských a policejních zásahů, zásady přežití a specifika zahraničních operací.

Požadavky:

Účast je povinná na všech cvičeních, neúčast možná pouze z vážných důvodů, (nemoc, svatba, pohřeb, doloženo a řádně zdůvodněno). V rámci cvičení přednést zadanou úlohu k probírané tématice, samostatně nebo ve skupině, dle zadání vyučujícího.

Účast na cvičeních je podmínkou k získání klasifikovaného zápočtu.

V rámci cvičení přednese student zadanou prezentaci k probírané tématice, samostatně nebo ve skupině, dle zadání vyučujícího.

Přezkoušení testem, s požadavkem úspěšnosti testu budou studenti seznámeni při přednáškách.

Test je tvořen písemnou částí v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu přednášek a zadaného samostatného studia a na ní navazující částí ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu , nebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení,

Hodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D -17, E -15-16 otázek správně

V případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně

Osnova přednášek:

Harmonogram přednášek a cvičení

1. týden - předn. 5h, Poslání, organizační struktura a principy použití HZS ČR I, Ing. Černý

2. týden - předn. 5 h Poslání, organizační struktura a principy použití AČR I, Ing. Sedlák,

3. týden - P + cvič. Poslání, organizační struktura a principy použití HZS II, , Ing. Černý

4. týden - 1 h P 4 h cvič. Poslání, organizační struktura a principy použití AČR II, Ing. Sedlák,

5. týden - 5 h praxe u (9 -15), ZÚ HZS, Poslání, organizační struktura a principy použití HZS

ČR III, exkurze Zbiroh, Ing. Černý

6. týden - P +cvič. Zásady přežití, taktická činnost jednotlivce, specifika zahraničních

misí, Ing. Sedlák,

7. týden - 2h, Poslání, organizační struktura a principy použití Generální inspekce

ozbrojených sborů, přednáška GIBS, Zkouška - Ing. Sedlák,

Osnova cvičení:

[1] Poslání, organizační struktura a principy použití HZS ČR I,

[2] Poslání, organizační struktura a principy použití AČR I,

[3] Poslání, organizační struktura a principy použití HZS ČR II,

[4] Poslání, organizační struktura a principy použití AČR II,

[5] Poslání, organizační struktura a principy použití PČR,

[6] Zásady přežití, taktická činnost jednotlivce, specifika zahraničních misí,

[7] Poslání, organizační struktura a principy použití Generální inspekce ozbrojených sborů

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace a znalosti o profesní přípravě ozbrojených a záchranných sborů, o důležitých povinnostech a dovednostech nezbytných pro výkon řídících funkcí, v oblasti řízení lidí i výkonů odborných funkcí.

Studijní materiály:

[1] Doktrína AČR (2. Vydání), Institut doktrín VeV - VA, Vyškov,2010

[2] Doktrína AČR v operacích na území ČR pod národním velením, Institut doktrín VeV - VA , Vyškov, 2007

[3] Doktrína AČR v mnohonárodních operacích, Institut doktrín VeV - VA,Vyškov, 2008

[4] Příručka vojáka (3. vydání), Institut doktrín VeV - VA, Vyškov, 2009

[5] Vojenská strategie České republiky, MO ČR, Praha 2008,

[6] HORÁK, R.a kol. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. Linde, 2004

[7] FILÁK,A. Policejně bezpečnostní činnost a její hlavní organizačně taktické formy.Praha: Policejní akademie ČR, 2003.

[8] KOVÁRNÍK, L. Mimoresortní bezpečnostní služby. Praha : Policejní akademie ČR, 2008.

[9] KOVÁRNÍK, Libor, TÓTH, Jozef. Policejní akce. 1. vyd. Praha : Policejní akademie ČR 2009

[10] Štofko, H. a kol.: Metodika výcviku ve střelbě z ručních zbraní I. [Skripta]. VVŠ PV, Vyškov, 2001

[11] Metodika střelecké přípravy,kniha+CD, Pub-75-00-02, Institut doktrín VeV - VA, Vyškov, 2009

[12] Ruční zbraně AČR. Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2007

[13] Doporučená literatura:

[14] Černý, P.: Taktika služebního zákroku. Odbor speciálních příprav. Metodika. 1.vyd., Praha, 2003

[15] First, R., Král, P.: Metodika kondiční přípravy v sebeobraně. 1. vyd., Policejní akademie ČR, Praha, 2001

[16] Hrazdíra, I. a kol.: Základy metodiky výcviku a taktiky služebních zákroků. 1. vydání., PA ČR, Praha, 1996

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2844606.html