Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMCTBS ZK 4 9P česky
Přednášející:
Barbora Vegrichtová (gar.)
Cvičící:
Barbora Vegrichtová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Terorismus je jev, který se stal fenoménem 20. a 21. století. Jeho příčiny, projevy a následky se staly důležitou otázkou mezinárodních vztahů a bezpečnostních strategií. Předmět je koncipován jako komplexní pohled do historie tohoto fenoménu, přičemž se zaměřuje na globální konotace pojmu terorismus. Zabývá se jeho vývojem, projevy i ideologickými zdroji. Velký důraz je kladen na analýzu rizik, které terorismus přináší bezpečnostní politice států. Studenti krom historického pohledu získají přehled o fungování terorismus jako systému, který útočí na společnost a snaží se jí rozložit destruktivními metodami.

Požadavky:

Přítomnost na cvičeních, aktivní participace na výuce. Povolena je jedna absence za semestr. Zápočet bude udělen za aktivní participaci na výuce a účast na cvičeních.

Složení zkoušky. Zkouška bude tvořena ústním pohovorem, který se bude skládat z analýzy historie terorismu, jeho projevů, systému analýzy rizik a boje proti nim. Seznam okruhů a rozšířený seznam literatury obdrží studenti na prvním cvičení v semestru.

Osnova přednášek:

[1] Úvod do problematiky terorismu, základní terminologie, vymezení pojmů, klasifikace a kvantifikace pojmu terorismus.

[2] Typy možných teroristických aktivit, rozdělení forem teroristických aktivit.

[3] Vývoj terorismu v historických epochách do 20. století

[4] Vývoj terorismu v období I. poloviny 20. století, meziválečný svět, počátek židovského terorismu, terorismus v Palestině.

[5] Studená válka jako katalyzátor teroristických aktivit, problematika bipolárního světa v růstu teroristických hrozeb, systém bipolárního světa, jako akcelerátoru moderního terorismu.

[6] Arabsko-Izraelský konflikt a vývoj islámského terorismu

[7] Politický terorismus, skupiny jež jsou s ním spjaty (RAF, ETA,IRA). Systém boje proti politickému terorismu.

[8] SSSR a jeho boj v Afghánistánu, akcelerace islámského mezinárodního terorismu a vzestup sítě Al-kajdá, vznik islámských skupin globálního terorismu.

[9] Hnutí Talíbán a Al-kajdá, terorismus na přelomu 20. a 21. století

[10] Teroristické ohrožení zemí EU a ČR, kvalifikace případné hrozby.

[11] Možnosti boje proti terorismu, asymetrické řešení konfliktu, tajné služby

[12] Dopady teroristických aktivit na civilní obyvatelstvo a ekonomiku

[13] Ideové podklady teroristických aktivit, mentální rozměr problému

[14] Kyberterorismus

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Student je schopen orientace v mezinárodním dění, je schopen vyhodnotit geopolitickou situaci. Orientuje se v pojmech, jež se týkají terorismu jeho historie, projevů a rizik. Student dokáže popsat možné dopady teroristických aktivit na fungující státní aparát. Dokáže případné hrozby předjímat, definovat a určit možnost jak proti nim bojovat.

Studijní materiály:

[1] Durman, Karel:Popely ještě žhavé II. Konce dobrodružství, Karolinum 2009.

[2] Carr, Caleb:Dějiny terorismu, Práh 2002.

[3] Eichler, Jan:Terorismus a války v době globalizace, Karolinum 2009.

[4] Janošec, J.: Možné formy teroristických ohrožení pro A ČR. Případová studie, Brno, 2003

[5] Raděj, T. Povstání v Iráku, Praha 2010.

[6] Souleimanov, E., Konflikt v Čečensku, Praha 2011.

[7] Eichler, Jan. Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR, Praha 2011.

[8] Doporučená literatura.

[9] Janošec, J.: Terorismus, soubor prezentací. UO, Brno, 2006. (CD - ROM).

[10] Černý, Karel: Svět politického islámu, Politické probuzení Blízkého východu, NLN 2012.

[11] Obrana a strategie. Vydává UO, Brno, dostupný na www.army.cz

[12] Vojenské rozhledy. Vydává MO ČR, AVIS, Praha, dostupný na www.army.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2844406.html