Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMCPBP ZK 4 12P česky
Přednášející:
Marek Loužek (gar.)
Cvičící:
Marek Loužek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět přináší základní přehled mezinárodních bezpečnostních vztahů. Jeho smyslem je seznámit posluchače s aktuálními problémy mezinárodní bezpečnostní politiky. Student by měl být schopen porovnat různé bezpečnostní politiky velmocí a zhodnotit jejich možnosti i omezení.

Požadavky:

Zkouška probíhá písemnou formou.

3-4 témata z probraných přednášek.

Osnova přednášek:

1. Mezinárodní bezpečnost

2. Teorie mezinárodních vztahů

3. Americká zahraniční politika

4. Úskalí exportu demokracie

5. Bezpečnostní politika Číny

6. Bezpečnostní politika Ruska

7. Globalizace

8. Paradox pokroku

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy mezinárodních bezpečnostních vztahů. Důraz je kladen na bezpečnostní politiku velmocí a aktuální bezpečnostní problémy ve světě.

Studijní materiály:

DRULÁK, P.: Teorie mezinárodních vztahů: Praha, Portál 2010. ISBN 978-80-7367-721-3.

EICHLER, J.: Expanze na pozvání: Rozšiřování NATO a jeho důsledky: Praha, Karolinum 2019. ISBN 978-80-246-4279-6.

HARTLEY, K.: The economics of defence policy: a new perspective: New York, Routledge 2011. ISBN 978-0415271325.

HIGGS, R.: Politická ekonomie strachu: Praha, Liberální institut 2006. ISBN 80-86851-33-8.

KRUEGER., A. B.: What Makes a Terrorist: Princeton, Princeton University Press 2007. ISBN 80-86389-43-X.

LOUŽEK, M.: Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby: Praha, Karolinum 2017. (ISBN 978-80-246-3064-9)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2844306.html