Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zásahová technika součástí IZS

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMCZTE KZ 5 12P česky
Přednášející:
Milan Mráz, Miroslav Štěpán (gar.)
Cvičící:
Milan Mráz, Miroslav Štěpán (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s rozhodujícími představiteli zásahové techniky (včetně jejich určení a základních takticko-technických charakteristik) používanými u základních a ostatních složek IZS v rozsahu, který studentům umožní kvalifikovaně rozhodovat o jejich použití v rámci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací.

Požadavky:

Zápočtová písemná práce ? použití vhodné zásahové techniky složek IZS při řešení zadáním specifikované mimořádné události.

Osnova přednášek:

1.Zásahová technika HZS ČR a jednotek PO.

2.Zásahová technika P ČR.

3.Zásahová technika ZZS.

4.Zásahová technika vybraných součástí AČR.

5.Zásahová technika vybraných havarijních, pohotovostních, odborných a jiných služeb.

6.Zásahová technika vybraných neziskových organizací a sdružení občanů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní literatura a studijní pomůcky:

KRATOCHVÍL. M., KRATOCHVÍL, V. Technické prostředky požární ochrany.; Edice SPBI Spektrum, Ostrava 2009. 270 s.; ISBN 978-80-7385-064-7.

KOHOUTEK, J. Prostředky pro ochranu proti zbraním hromadného ničení a chemickému nebezpečí; MO ČR ? AVIS, Praha 2005, 126 s.; ISBN 80-7278-249-5.

KOHOUTEK, J. Katalog ženijní techniky a materiálu EOD; MO ČR ? AVIS, Praha 2006; 163 s.; ISBN 80-7278-315-7.

KOLMAŠ, V., KOHOUTEK, J., VYMĚTAL, J. Katalog automobilní a pásové techniky používané v AČR; MO ČR ? AVIS, Praha, 2007; 222 s. ISBN 978-80-7278-382-3.

LINHART, P., ČAPOUN, T. Systém chemického průzkumu a laboratorní kontroly v HZS ČR; MV ČR ? GŘ HZS Praha 2005; 85 s.; ISBN 80-86640-54-X.

ČECH, B. a kol. TCHP ? Vybrané technické prostředky využívané v bezpečnostní praxi. (Skriptum). PA ČR, Praha 2000, 161 s.; ISBN 80-7251-002-9 (dotisk).

ČECH. B., SOCHOR, V. Policejní technika II (Skriptum). PA ČR, Praha, 2004; 165 s.; ISBN 80-7251-152-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2843906.html