Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vybrané statistické metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMCVSM KZ 3 6P+6C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenta zpracovat datový soubor pro vícerozměrnou analýzu a vybrat vhodnou metriku podobnosti nebo vzdálenosti. Bude seznámen s aplikací a principy různých shlukovacích algoritmů, ordinačních metod a lineární diskriminační analýzy včetně interpretace výsledků vícerozměrné analýzy dat. Seznámí se s výhodami a omezeními jednotlivých dostupných metod pro potřeby krizového řízení.

Požadavky:

Osnova přednášek:

Statistické metody zpracování vícerozměrných dat. Volba vhodného statistického modelu

Vícerozměrná data a jejich rozdělení pravděpodobnosti. Vícerozměrné normální rozdělení.

Odhad parametrů vícerozměrného normálního rozdělení.

Grafické znázornění vícerozměrných dat. Aplikovaná mnohonásobná regresní analýza.

Analýza hlavních komponent. Explorativní faktorová analýza.

Shluková analýza.

Využití standardního softwaru.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student by měl získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Civilní a nouzové plánování.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1

Doporučená literatura:

[2] Everitt, B. S.: An R and S-PLUS companion to multivariate analysis.(Springer texts in statistics), Springer-Verlag London Limited, 2005. ISBN 1-85233-882-2

[3] Afifi, Abdelmonem, Clark, Virginia A., May, Susanne: Computer-Aided Multivariate Analysis, 4th edition. Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science Series, Issue No. 62, Chapman & Hall/CRC, 2003. ISBN 978-1-58488-308-1

Povinná literatura:

[1] Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1

Doporučená literatura:

[2] Everitt, B. S.: An R and S-PLUS companion to multivariate analysis.(Springer texts in statistics), Springer-Verlag London Limited, 2005. ISBN 1-85233-882-2

[3] Afifi, Abdelmonem, Clark, Virginia A., May, Susanne: Computer-Aided Multivariate Analysis, 4th edition. Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science Series, Issue No. 62, Chapman & Hall/CRC, 2003. ISBN 978-1-58488-308-1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2842006.html