Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Zdravotnická psychologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRZPS KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Dana Rebeka Ralbovská (gar.)
Cvičící:
Dana Rebeka Ralbovská (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou psychologie , psychiatrie a se základní problematikou interpersonální komunikace. Student zvládá základní orientaci v oboru, dokáže diagnostikovat základní patologické jevy a rozezná jejich nebezpečnost, dokáže koncipovat a zvládnout základní řešení vzniklého problému a jeho prevenci.

Požadavky:

Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu:

1. Účast je povinná na všech cvičeních. Neúčast je možná pouze z vážných důvodů.

2. Zpracování powerpointové prezentace na zadané téma. Na základě úspěšné powerpointové prezentace student získá plusové body k závěrečnému hodnocení.

3. Úspěšné absolvování zápočtového testu. Test bude obsahovat 10 otázek a následně student odpovídá formou volných odpovědí. Klasifikace je v souladu s hodnocení dle ECTS.

A - 29 - 30 bodů

B - 26 - 28 bodů

C - 23 - 25 bodů

D - 22 - 20 bodů

E - 19 - 16 bodů

Méně než 16 bodů - F

V případe studenta se specifickými poruchami učení lze závěrečné hodnocení modifikovat dle jeho potřeb.

Výsledná známka vzniká na základě hodnocení písemného testu a bodového hodnocení prezentace.

Bez splnění výše uvedených podmínek není možné zapsat klasifikovaný zápočet.

Osnova přednášek:

1. Úvod do zdravotnické psychologie. Psychologie nemoci. Reakce jedince na nemoc. Základní psychické funkce a jejich poruchy.

2. Poruchy paměti. Demence. Osobnost. Poruchy osobnosti.

3. Změny v prožívání a chování pacientů během krizových situací. Zásady přístupu ve specifických situacích. Krizová intervence a komunikace v zdravotnictví.

4. Psychologický přístup k handicapovanému pacientovi. Problematika smrti a umírání.

5. Stres a syndrom vyhoření u pomáhajících profesí. Zvládání stresu a antistresové techniky. Time management jako faktor prevence stresu.

Osnova cvičení:

1. Úvod do zdravotnické psychologie. Reakce pacienta na změněnou životní situaci. Nácvik profesionálního přístupu k pacientům v rámci poskytování zdravotní péče.

2. Nácvik přístupu k dětskému pacientovi. Nácvik přístupu k oběti domácího násilí.

3. Nácvik přístupu k psychicky narušenému jedinci. Nácvik přístupu k handicapovaným pacientům v rámci modelových situací.

4. Antistresové programy. Zvládání stresu. Coping.

5. Zápočtový test. Vyhodnocení předmětu.

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Zacharová a kol.: Zdravotnická psychologie. Praha: Grada. 2010.

Beran, J.: Lékařská psychologie pro praxi. Praha: Grada. 2009

Langmeier, J., Krejčířová, D.:Vývojová psychologie. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada 2006.

Říčan, P.: Psychologie osobnosti. Praha: Grada 2007.

Výrost, J.; Slaměník, I.: Sociální psychologie. Praha: Grada 2008.

Doporučená literatura:

Goleman, D.: Emoční inteligence. Praha: Columbus 1997.

Vodáčková, D a kol.: Krizová intervence. Praha: Portál. 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2841006.html