Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Úvod do kulturní a sociální antropologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-KSA ZK 2 13KP česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Úvod do kulturní a sociální antropologie (FI-KSA)
Přednášející:
Alena Libánská (gar.), Tomáš Houdek, Jakub Šenovský
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Jednosemestrální kurz si klade za cíl seznámit studenty se základy sociální a kulturní antropologie jako vědecké disciplíny, zabývající se rozmanitostí světa - na příkladech z antropologických výzkumů z naší i „exotičtějších kultur“ (témata: příbuzenství, náboženství, sociální vyloučení, migrace, globalizace, hudba, materiální kultura, jazyk, zdraví, dějiny, smrt, atd...).

Kurz tak představuje zajímavou alternativu k ostatním humanitním vědám, vyučovaných na FITu.

Požadavky:

Bez přeběžných požadavků.

Osnova přednášek:

Témata:

Antropologie jako vědní disciplína; Metody výzkumu; Sociální život věcí; Rodina v antropologii; Hudební antropologie; Etnicita, nacionalismus, migrace; Kultura a jazyk; Historická antropologie; Medicínská antropologie; Antropologie náboženství; Etika; Aplikovaná antropologie; Tělo a tělesnost v antropologii; Mezidruhová antropologie.

V každém semestru se trochu liší pořadí a variace probíraných témat.

Osnova cvičení:

This course is presented in Czech.

Cíle studia:

Protože jde o humanitní a volitelný předmět, přednášky budou koncipovány především tak, aby studentům -ne-antropologům nabídly rozšíření rozhledu prostřednictvím oboru využitelném v praxi i mimo oblast humanitních věd, díky multikulturnímu charakteru dnešního světa (práce v mezinárodních společnostech, cestování).

Studijní materiály:

Seznam doporučené četby je vyvěšen na moodle.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-KSA

Předmět má sobotní výuku.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-KSA
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2836106.html