Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Informační systémy ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRISZ KZ 2 1P+1S česky
Přednášející:
Radim Krupička, Zoltán Szabó (gar.), Dagmar Brechlerová
Cvičící:
Zoltán Szabó (gar.), Martin Bejtic, Dagmar Brechlerová, Anna Schlenker
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Náplní předmětu je seznámení s metodikou plánování a realizace aplikací informačních technologií ve zdravotnictví. V úvodu předmětu proběhne seznámení s problematikou informačních systémů obecně, pak podrobněji zejména nemocničních informačních systémů (NIS), manažerských informačních systémů a integraci a propojení jednotlivých zdravotnických informačních systémů. Dále systémy pro plánování návštěv pacientů a podporu návazných procesů (lze integrovat do NIS), laboratorní informační systémy (LIS), facility management, PACS, DICOM, elektronický archiv, datová úložiště a též outsourcing, který je jednou z variant, jak efektivně řešit problémy nemocnic s většími nároky na personální, finanční a znalostní zdroje při inovacích a správě informačních systémů. Klinické a komplementární IS. Datová bezpečnost a ochrana citlivých údajů. Základní technologické aspekty spolehlivosti IS a dostupnost dat a aplikací. Datové komunikační standardy a integrace heterogenních zdravotnických a medicínských systémů. Právní aspekty konvergence komunikací, finančních služeb a médií. Kvality zdravotnických informačních systémů. Atestace informačních systémů podle č. zák. 365/2000 Sb. - podpora jakosti a bezpečnosti informačních systémů ve zdravotnictví.

Požadavky:

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Celkově je možné získat až 100 bodů, z toho až 70 bodů ze závěrečného teoretického testu. Maximálně 30 bodů lze získat za počítačová cvičení (15 bodů lze získat za úlohy na cvičeních a 15 bodů lze získat za praktický test, který se uskuteční na 5. cvičení).

Účast na cvičeních je povinná. Povolena je maximálně jedna absence, absenci je nutné řádně omluvit a doložit (např. potvrzení od lékaře). Pro připuštění k závěrečnému testu je nutné splnit podmínky ze cvičení (tj. docházka a minimálně 15 bodů ze cvičení).

Osnova přednášek:

1. Systém. Informační systém (IS). Zdravotnický IS. Životní cyklus vývoje IS. Data, informace a znalost. Úvod do NIS, Standardy pro komunikaci, Klasifikační systémy

2. Definice IT infrastruktury NIS, Základní komponenty IT infrastruktury NIS, servery, datová úložiště, pracovní stanice, scannery a tiskárny, sítě a UPS. Databáze, Technické parametry a architektura serverů NIS, logická role serverů NIS, datová úložiště, disková pole, RAID, metrické prefixy, charakteristiky pracovních stanic NIS, typy a uplatnění tiskáren.

3. Počítačové sítě a jejich architektura, architektura klient - server, komunikace klient - server, referenční model OSI, TCP/IP, operační systémy a jejich funkce, nejčastěji aplikované OS v IS zdravotnictví, databázové systémy a jejich role v NIS, nejčastěji používané operační systémy v NIS a jejich vlastnosti

4. Bezpečnost informačního systému: hrozby, rizika, útoky a havarijní plán. Lidský faktor v bezpečnosti informačních systémů, sociální inženýrství. Identifikace a autentizace, hesla. Zálohování a archivace, obnova informací, vhodná média pro zdravotní záznamy, správné mazání médií.

5. Šifrování, digitální podpis, práce s certifikáty. Webové stránky zdravotnického zařízení, hrozby s nimi spojené, bezpečnost. Využití redakčních systémů vs. vlastní řešení s ohledem na bezpečnost stránek. Nástroje pro testování bezpečnosti. Úvod do cloud computing. Bezpečnostní výzvy v cloudech, správa přístupů, bezpečnost dat. Pravidla pro bezpečnou práci s cloudy.

Osnova cvičení:

1.cvičení: Úvod do informačních systémů, bezpečnost IS ve zdravotnictví; Informační systém Medicus: Základní ovládání a nastavení programu; Kartotéka: vyhledávání pacienta, filtr; Práce s pacientem - Karta pacienta: Identifikace pacienta, Anamnéza, Dekurz, Medikace, Recepty, Žádanky, Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, Vitální funkce (Výška a váha, Tlak a puls); Objednání pacienta.

2.cvičení: Informační systém Hospitalizace NIS Akord: Základní ovládání programu; Založení pacienta, Příjem pacienta, Práce s pacientem - Přeložení pacienta, Medikace, Vitální funkce, Diagnózy, Vytvoření žádanky na RDG a SONO, Poukaz na ortopedickou pomůcku, Propouštění pacienta. Informační systém Ambulance NIS Akord - zpracování žádanky na RDG oddělení, odeslání výsledků zpátky na oddělení.

3.cvičení: NIS CareCenter: Základní ovládání programu - Informace o pacientovi; Práce s pacientem - Založení pacienta, Karta pacienta, Žádanky - Vytvoření žádanky na RTG, Diagnózy. Informační systém SMS-RTG - příjem žádanek z NIS-u, zpracování a odeslání výsledků zpátky na oddělení.

4.cvičení: Média pro zdravotní záznamy, správné mazání a obnovení souborů, zálohování a archivace, přepisovací technologie. Lidský faktor a hesla. Ověření bezpečnosti hesla, šifrování dat a volně dostupné nástroje pro šifrování dat. Certifikáty, digitální podpis. Bezpečnostní mechanismy, použití bezpečnostních programů (antiviry, antispyware), ochrana mobilních zařízení.

5.cvičení: Závěrečná úloha (praktický test z probraných IS)

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

[1] Zvárová, J.: Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha, Karolinum 2003

[2] Kasal, P., Svačina, Š. a kol.: Lékařská informatika. Praha, Karolinum 1998 (není novější vydání)

[3] Nemocniční informační systémy ve výuce informatiky na lékařských fakultách : 15.-16. června 2000, Chudobín u Olomouce : sborník. ISBN 80-238-5688-X. Praha, Stapro 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-334
Bejtic M.
14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. nemoc. infor. systémů
Čt
místnost KL:B-720
Szabó Z.
Brechlerová D.

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-720
Krupička R.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 2)
Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2835606.html