Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Praktická hospodářská politika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105XHP1 Z 1 2P česky
Přednášející:
Jana Hrbková (gar.)
Cvičící:
Jana Hrbková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

V předmětu se posluchači nejdříve seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou. V rámci makroekonomické hospodářské politiky je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika, a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. V závěru kurzu je stručně charakterizován vývoj praktické hospodářské politiky ve vybraných státech.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Pojem hospodářská politika, cíle, nositele a nástroje hospodářské politiky.

2.Teoretické zdroje hospodářské politiky. Hospodářsko-politické koncepce.

3.Tradiční makroekonomické cíle hospodářské politiky. Měření výkonnosti ekonomiky. Inflace a nezaměstnanost.

4.Ekonomická rovnováha v klasickém modelu.

5.Fiskální hospodářská politika. Veřejné rozpočty a rozpočtové deficity.

6.Keynesiánský přístup k fiskální politice. Model pod úhlem 45 stupňů.

7.Monetární hospodářská politika.

8.Vztah monetární a fiskální hospodářské politiky. Mechanismus působení fiskální a monetární politiky v modelu IS-LM.

9.Důchodová hospodářská politika. Sociální politika. Vztah hospodářské a sociální politiky.

10.Vnější hospodářská politika.

11.Mikroekonomická hospodářská politika ? politika ochrany hospodářské soutěže, strukturální politika.

12.Vývoj praktické hospodářské politiky ve vyspělých tržních ekonomikách.

13.Ekonomická integrace a hospodářská politika. Hospodářská politika a Evropská unie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti jsou vedeni k tomu, aby získané poznatky o cílech a souvislostech makroekonomické a mikroekonomické hospodářské politiky byli schopni aplikovat - výuka je operativně aktualizována údaji o situaci v české ekonomice i analýzou hospodářsko-politických jevů v Evropské unii a světové ekonomice. Pravidelně se diskutuje o souvislostech a možných důsledcích opatření hospodářské politiky v České republice a Evropské unii, studenti samostatně řeší konkrétní úkoly a počítají makroekonomické ukazatele pomocí ekonomických modelů.

Studijní materiály:

Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2.

Slaný, A., Žák, M.: Hospodářská politika. Praha, C. H. Beck 1999. ISBN 80-7179-237-3.

Kliková, Ch., Kotlán, I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-879

11:00–12:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B879
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2811606.html