Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy vědeckých postupů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105XZVP Z 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Vědecká metoda je posloupnost nebo sada procesů, používaných při vědeckém výzkumu. Cílem předmětu je získat znalosti a vědomosti o vědeckých metodách. K základním metodám patří pozorování a dedukce na základě dosud známých poznatků. Přijímání nových vědeckých poznatků je založeno na konkrétních důkazech. Vědecká metoda je založena na předpokladu, že kritériem pravdivosti vědecké hypotézy je souhlas předpovědí s výsledky výzkumu. Tento přístup udržuje vědecké hypotézy v neustálém kontaktu s realitou a umožňuje jejich falzifikaci, neboť hypotéza, jejíž důsledky jsou v rozporu s výzkumnými zjištěními, bude falzifikována (tedy vyvrácena).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Václav Liška et al. Vědecké metody pro doktorandy. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04677-7

Poznámka:

zrušen

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2811406.html