Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Sociologie a personalistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105XSE1 Z 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Sociální styk, sociální komunikace, percepce a interakce. Důraz je kladen na aktivní formu učení, v níž si studenti budou osvojovat žádoucí sociální dovednosti formou zážitku na sobě samém. Posláním kurzu je naučit se lépe dorozumět s druhými, prohloubit vhled do mezilidských situací a podpořit otevřenost novým myšlenkám a odlišným názorům. Předmět na úrovni „být schopen aplikace“.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

eichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada 2008

Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995

Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999

Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999

Poznámka:

zrušen

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2811206.html