Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Institucionální ekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105XIE1 Z 1 2P česky
Přednášející:
Jan Gazda, Václav Liška (gar.)
Cvičící:
Jan Gazda, Václav Liška (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

V úvodu je probráno ekonomické a filosofické myšlení antického světa, následuje klasická ekonomická teorie, monetarismus a soudobé teorie. V další části přednášek je vysvětlen základní koncept institucionální ekonomie, základní pojmy a vývoj institucionální ekonomie. Vysvětlení fungování trhu z pohledu institucionální ekonomie (v porovnání s neoklasickou ekonomií). Dále jsou probírány pojmy instituce (v užším a širším pojetí), vlastnická práva, Coaseho teorém, asymetrické informace (vč. morální hazard a nepříznivý výběr) a teorie her.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače nejprve s vývojem ekonomického myšlení od starověku až po současnost, s důrazem na institucionální ekonomii.

Studijní materiály:

Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie, Karolinum, Praha 2005

Voigt, S.: Institucionální ekonomie, Alfa, Brno 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2811106.html