Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Rétorika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105XRE1 Z 1 2C česky
Přednášející:
Vladimír Čermák (gar.)
Cvičící:
Vladimír Čermák (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005

Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005

Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004

Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání

Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002

Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2811006.html