Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Aplikovaná teorie ceny

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105XAT1 Z 1 2P česky
Přednášející:
Jana Hrbková (gar.)
Cvičící:
Jana Hrbková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež - zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů - seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech. Předmět připravuje studenty na řešení praktických ekonomických problémů ve stavebních firmách i při hodnocení ekonomických skutečností ve vrcholovém managementu a státní správě.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základní ekonomické pojmy. Předmět a metody mikroekonomického zkoumání.

2. Nabídka, poptávka, tržní rovnováha, komparativní statika.

3.Teorie spotřebitele. Preference, užitek a rovnováha spotřebitele.

4.Substituční a důchodový efekt změny ceny. Elasticita nabídky a poptávky.

5.Teorie výroby. Produkční funkce, náklady a zisk. Financování firmy.

6.Firma v dokonalé konkurenci. Předpoklady dokonalé konkurence, náklady, maximalizace zisku.

7.Nedokonalá konkurence. Monopol, cenová diskriminace monopolu, maximalizace zisku. Monopson.

8.Oligopol. Modely duopolu. Analýza oligopolu pomocí teorie her.

9.Monopolistická konkurence. Maximalizace zisku v krátkém a dlouhém období.

10.Trhy výrobních faktorů. Ceny na trzích výrobních faktorů. Trh kapitálu.

11.Trh půdy. Trh práce v dokonalé a nedokonalé konkurenci.

12.Externality a vlastnická práva, Coaseho teorém, Pigouova daň.

13.Všeobecná ekonomická rovnováha a tržní efektivnost.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech.

Studijní materiály:

HOLMAN, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck 2007. ISBN 978-80-7179-862-0.

JUREČKA, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing 2010. ISBN 978-80-247-3259-6.

HRBKOVÁ, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha: Vydavatelství ČVUT 2000. ISBN 80-01-02186-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2810806.html