Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Případové studie v dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y2PS KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Jan Tichý
Cvičící:
Jan Tichý
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Simulace odborných diskusí nad tématy vliv dopravy na životní prostředí a národní hospodářství, energetika, výstavba dopravní infrastruktury atd. Studentům bude na každé hodině předloženo jedno aktuální a reálné téma, jehož řešení budou muset vzájemně vymyslet, přičemž každý z nich bude představovat zástupce jiné sféry (orgány veřejné správy, investory, dopravce, zástupce zájmových sdružení, obyvatele atd.).

Požadavky:

zájem o ekonomiku dopravy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přiblížit studentům reálné vazby mezi hlavními subjekty v sektoru dopravy.

Studijní materiály:

Kunst, J., Eisler, E., Orava, F.: Ekonomika dopravního systému; Oeconomica. Praha, 2011.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2807406.html