Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Personální management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y1PM KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Lidské zdroje a jejich význam, člověk jako osobnost, pracovní skupina jako zvláštní typ sociální skupiny, plánování lidských zdrojů, získávání a výběr pracovníků, jejich hodnocení a vzdělávání, rozmisťování a uvolňování pracovníků, pracovní adaptace, práce v týmech, řešení konfliktů, pracovní a zaměstnanecké vztahy, interkulturální management.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poskytnout studentům přehled problematiky vedení v organizaci jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu vedoucího pracovníka. Seznámit je s hlavními principy personalistiky a s různými styly manažerského vedení.

Studijní materiály:

Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy, Praha, Grada, 2007.

Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů - Základy moderní personalistiky, Praha, Management Press, 2012.

Nový, I. a kol.: Interkulturální management, Praha, Grada, 1996.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2806906.html