Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekonomika veřejného sektoru

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y1EV KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Ekonomické a finanční teorie veřejného sektoru, teorie veřejné volby, externality, rozhodování o alokaci veřejných financí, ekonomické hodnocení veřejných projektů (CBA, MCA, CEA), daňový systém ČR, státní rozpočet, řízení veřejných projektů, veřejné zakázky, způsob tvorby PPP projektů, finanční podpora z fondů EU, výpočetní program HDM-4.

Požadavky:

makroekonomie a mikroekonomie

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je hlouběji studenty seznámit s problematikou veřejného sektoru a veřejných financí. Konkrétní náplní předmětu bude problematika teorie veřejné volby, daňový systém, státní rozpočet, alokace veřejných financí, řízení veřejných projektů a hodnocení jejich ekonomické efektivnosti, způsob tvorby PPP projektů.

Studijní materiály:

Ochrana, F. a kolektiv: Veřejný sektor a veřejné finance, Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-3228-2, 2010.

Hamerníková, B., Maatyová, A. a kolektiv: Veřejné finance, Walters Kluwer ČR, 2010.

Stiglitz, J.: Ekonomie veřejného sektoru, Grada Publishing, a.s., 1997.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2805006.html