Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekonomika veřejného sektoru

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17W1EV KZ 4 8 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Ekonomické a finanční teorie veřejného sektoru, terie veřejné volby, externality, rozhodování o alokaci veřejných financí, ekonomické hodnocení veřejných projektů (CBA, MCA, CEA), daňový systém ČR, státní rozpočet, řízení veřejných projektů, veřejné zakázky, způsob tvorby PPP projektů, finanční podpora z fondů EU, výpočetní program HDM-4.

Požadavky:

znalosti základních ekonomických zákonů, významu dopravy a telekomunikací v národohospodářském systému státu a excelu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je hlouběji studenty seznámit s problematikou veřejného sektoru a veřejných financí. Konkrétní náplní předmětu bude problematika teorie veřejné volby, daňový systém, státní rozpočet, alokace veřejných financí, řízení veřejných projektů a hodnocení jejich ekonomické efektivnosti, způsob tvorby PPP projektů.

Studijní materiály:

Stiglitz, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada Publishing, 1997

Hamerníková, B. Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, 2000.

Ochrana, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press, 2001.

Holman, R. Ekonomie, Praha, 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2804206.html