Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Práce s programovými prostředky (pokročilý)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBIPPP KZ 3 4P+8L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí takových programových nástrojů, které bude student během svého studia moci vyu?ívat. Student se seznámí jak s nástroji pro platformu MS Windows, tak i pro UNIX (Linux). Problém přenositelnosti datových souborů, hranice slučitelnosti tvořené standardizovanými formáty. Práce se soubory XML, HTML a PDF a nástroje pro obrazovou i technickou dokumentaci.

Úvod do OS UNIX, úvod do administrace a konfigurace programového vybavení.

Techniky programování skriptů pod OS UNIX, tvorba maker v prostředí MS Office, opř. v rámci jiného ekvivalentního nástroje a té? problematika instalace SW.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: získání minimálně 20 průběžných bodů z 30

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Technický pohled na platformu PC, současné parametry a bě?ná periferní zařízení

2. Přehled systémových vlastností OS MS Windows XP a Windows Vista, instalace systému a ovladačů, instalace nutných systémových doplňků (firewall, antiviru, atd.)

3. Přehled systémových vlastností GNU/Linux s X/Windows systémem , instalace systému a ovladačů, možnosti automatické aktualizace, zabezpečení systému.

4. Srovnání desktopových systémů MS-Windows, K-Desktop a GNOME z pohledu uživatele.

5. Nastavení systémových služeb GNU/Linux, napojení na síť s MS Windows, SAMBA server a klient.

6. Konfigurace a testování FTP serveru, možné zabezpečení.

7. Konfigurace a testování NFS serveru, připojování vzdálených svazků.

8. Pou?ití Remote Desktop, vzdálená X relace, Telnet a ssh

9. Přenostitelné datové formáty pro výměnu obrazové a textové informace. XML, HTML, PDF, ODF, PNG atd.

10.Programování skriptů pro UNIX (bash)a dávek pro Windows Shell.

11. Multiplatformní kancelářské aplikace, projekt Open Office.

12. Muliplatformní grafické aplikace

13. Multiplatformní sí?ové aplikace, WWW klinet a e-mailový klient.

14. Multiplatformní vývojové nástroje pro vývoj Software a podporu vývoje Hardware.

Cíle studia:

Praktické úlohy zaměření na instalaci, konfiguraci, správu a ovládání programového vybavení pod OS Windows, OS Linux, důraz bude kladen na schopnost samostatně pracovat s informačními zdroji a dovést zadanou úlohu do funkčního stavu.

Studijní materiály:

Výukové materiály pro tento předmět jsou zveřejněny prostřednictvím e-learningového systému na adrese <a href="https://skolicka.fbmi.cvut.cz">https://skolicka.fbmi.cvut.cz</a>

[1] Kameník: Příkazový řádek v Linuxu, ComputerPress, 2011

[2] Nemeth a kol.: Linux - Kompletní příručka administrátora, ComputerPress, 2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2800306.html