Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Matlab

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBIMTL KZ 3 12C česky
Přednášející:
Cvičící:
Zoltán Szabó (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Základní popis prostředí Matlabu a charakteristika (jádro, Simulink, toolboxy, speciální toolboxy, práce v reálném čase). Základní pravidla Matlabu. Formáty čísel. Používání znaků. Proměnné a matice. Komplexní čísla. Zaokrouhlování čísel. Základní příkazy Matlabu. Zadávání aktuálních cest. Uložení souboru. Otevření souboru. Operace s maticemi. Používání nástrojů pro zobrazení grafických dat (vizualizace). Simulink (základní popis, způsob vytváření úloh, zadávání parametrů). Podmiňovací s cyklické příkazy. Programování v Matlabu (tvorba skriptů, funkce, odlaďování, prostředí). Spojité procesy. Diskrétní procesy. Náhodné procesy. Symbolická řešení. Zpracování signálů a obrazů v Matlabu. Tvorba grafických uživatelských rozhraní. Vytváření aplikací (Matlab Compiler).

Požadavky:

Během semestru studenti získávají body. Z malých testů na začátku cvičení, z velkého zápočtového testu na konci semestru, za domácí úlohy a samostatný projekt. Každá část se na výsledné známce podílí jednou čtvrtinou. Pro uznání zápočtu je třeba dosáhnout alespoň 50 %, známka se udílí dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

Předmět má pouze cvičení

Osnova cvičení:

1. (Jirsa) Využití MATLABu, popis prostředí, funkce, práce s čísly, vektory, matice, datové typy, nápověda.

2. (Jirsa) Práce s maticemi, tvorba skriptů, speciální typy matic, indexování matic.

3. (Tesař) Podmínky, cykly (for, while), struktury, ladění skriptů (debugging).

4. (Tesař) Tvorba funkcí, tvorba grafů, vzhled grafů, označení os, logaritmické souřadnice, uložení a přenos grafů, více grafů v jednom okně

5. (Jirsa) Toolbox symbolické matematiky; soustava rovnic; Symbolická derivace; integrál; Import dat z Excelu.

6. (Tesař) Reprezentace obrazů v MATLABu, změna formátů, Image processing toolbox, mapa barev, bodové operace, matice jako plocha, buňky.

7. (Jirsa) Generování harmonických signálů; Harmonický signál s proměnným kmitočtem; Řízený oscilátor; Generování obdélníkových signálů; Generování periodického pilovitého signálu; Záznam a poslech audio signálů.

8. (Jirsa) Vytvoření spojitého 3D grafu, základní použití 3D grafiky a dalších typů grafu

9. (Tesař) Práce s audiosignály, generování zvuků, aktivní redukce hluku.

10. (Tesař) Práce s videem, tvorba videa.

11. (Jirsa) Tvorba grafických uživatelských rozhraní, práce s komplexními čísly;

12. (Jirsa) Simulink, Řešení příkladů v Simulinku

13. (Tesař) Prezentace individuálních projektů

14. (Tesař) Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání základních znalostí práce s programovým prostředím MATLAB jako nástrojem pro numerické zpracování a vizualizaci dat. Tyto znalosti budou přínosem pro úspěšné absolvování dalších povinných předmětů v daném oboru.

Studijní materiály:

[1] Zaplatílek, K., Doňar, B.: MATLAB pro začátečníky, 2. vydání, Vydavatelství BEN, Praha 2005.

[2] Zaplatílek, K., Doňar, B.: MATLAB tvorba uživatelských aplikací, Vydavatelství BEN, Praha 2005.

[3] Stejskal, V. - Okrouhlík, M.: Kmitání s MATLABem, Vydavatelství ČVUT Praha, 2002.

[4] Pavel Karban: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink, Computer Press, 2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2797506.html