Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Lékařská terminologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBILTR Z 1 4P česky
Přednášející:
Dana Rebeka Ralbovská (gar.)
Cvičící:
Dana Rebeka Ralbovská (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V průběhu výuky jsou posluchači seznámeni s jednotlivými termíny vycházející z latinských, ale i řeckých výrazů. Studenti jsou průběžně seznamováni s termíny celých diagnoz a terapeutických postupů. Výuka probíhá převážně formou samostudia.

Požadavky:

Byla vytvořena databáze odborných termínů, které jsou obsažené v edukačních materiálech, jenž je možné nalézt na webových stránkách předmětu (slovník a 13 power pointových prezentací).

Studentovi bude udělen zápočet v případě úspěšného absolvování testu (nejméně 50 %), který bude sestaven z výše uvedené databáze a který tedy obsahuje náhodně vybrané odborné termíny.

Ukončení předmětu - písemný test. (10 položek - 70 bodů):

- část první: slovní zásoba. (překlad slovíček z  latinského jazyku. Slovíčka týkající se názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla)

- část druhá: diagnózy (překlad jednotlivých diagnóz z  latinského jazyku)

- část třetí: diagnostické a léčebné postupy (překlad z  latinského jazyku)

Bližší informace ohledně testu lze nalézt v power pointové prezentaci č. 1.

Studentovi je stanoven časový limit 50 minut na vypracování testu. Úspěšnost - 50 %

V případe studenta se specifickými poruchami učení lze zkoušku modifikovat dle jeho potřeb.

Osnova přednášek:

1. přednáška: Úvod do studia lékařské terminologie. Základní směry a roviny lidského těla. Názvy jednotlivých částí lidského těla, mozku, srdce, plic a překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým svalům lidského těla. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem nervového systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem kardiovaskulárního systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz. Datum přednášky 10. 10. 2019.

2. přednáška: Využití jednotlivých předložek a koncovek (a, anti, hyper, hypo, dys, itis, apod.) v rámci lékařské terminologie. Patologické změny krve a moči. Překlad lékařských diagnóz. Využití jednotlivých koncovek (ectomia, stomia, apod.) v rámci lékařské terminologie. Názvy jednotlivých ran a zlomenin. Patologické změny organizmu. Opakování názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnostickým a terapeutickým postupům. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem gastrointestinálního a urogenitálního systému. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci pediatrie, neurologie, chirurgie, traumatologie apod. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci psychiatrie, onkologie apod. Případné konzultace. Datum přednášky 24. 10. 2019.

V průběhu ZS jsou naplánovany pouze 2 přednášky a pak následuje samostudium.

Přednášky se konají dne 10.10. a 24. 10. 2019.

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnou základní informace o tvorbě

výrazů a slovních spojení používaných v lékařské

terminologii.

Studijní materiály:

[1] Argayová, I., Ralbovská, R., Zazula, R. Latinský jazyk teoreticky i prakticky pre zdravotníckych záchranárov a iné nelekárske študijné programy. Prešov: Prešovská univerzita. 2019

[2] Kábrt, J., Chlumská, E: Lékařská terminologie. Praha: Informatorium 2001.

[3] Kábrt, J., Chlumská, E.: Úvod do lékařské terminologie. 4. Vyd. Praha: Karolinum. 2000.

[4] Veselá, A.: Lékařská terminologie pro fyzioterapeuty. Praha: Karolinum. 2005.

[5] Bydžovský, J.: Latina pro zdravotníky. Třebíč. 2005

[6] Ralbovská, R.: 10 power pointových prezentací, které obsahují poměrnou část učiva k předmětu lékařská terminologie.

[7] Kábrt, J., Kábrt jr., J.: Lexicon medicum. 2 dopl. A přeprac. Vyd. Praha: Galén. 2004.

[8] Svobodová D.: Terminologiae medicae vestibulum. 2. Úvod do řecko-latinské lékařské terminologie pro studenty bakalářských oborů 1. LF UK. UK Karolinum Praha vyd. Praha: Karolinum. 2005.

[9] Pacovský, V.: Medicínská terminologie. Praha. Karolinum 2004.

[10] Kozlíková, D., Plašilová, D. Základy latinské lékařské terminologie pro bakalářský program na lékařské fakultě. UK Karolinum Praha. 2005. ISBN

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2796606.html