Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Management dopravních systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17MGD Z,ZK 3 2P+1C+8B česky
Přednášející:
Zdeněk Říha
Cvičící:
Zdeněk Říha
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Funkce, procesy a systémy managementu v dopravě, organizační struktury, strategie, společenská odpovědnost, soft skills.

Požadavky:

dopravní a spojové právo, ekonomika dopravního podniku

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s hlavními standardy managementu v dopravě.

Studijní materiály:

Šajdlerová, I. - Konečný, I.: Základy managementu-učební text, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1520-6.

Štěrba, R.: Mezinárodní organizace v dopravě, skriptum, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2010, ISBN 978-80-01-04504-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2795806.html