Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vícevrstvá aplikační architektura v biomedicíně

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIVAA KZ 3 1P+2S česky
Přednášející:
Pavel Beránek (gar.)
Cvičící:
Pavel Beránek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Studenti se seznámí s návrhem a možnostmi užití softwarové architektury klient-server, zejména v biomedicínských aplikacích.

Třívrstvá softwarová architektura: porovnání s dalšími architekturami, význam a určení jednotlivých vrstev. Datová vrstva - relační databáze, uložení dat a jejich vazby, příkazy SQL, uložené procedury. Vrstva funkční logiky - mapování dat do objektového modelu, užití vlastností a metod, rozhraní vrstev. Prezentační vrstva - formuláře, prvky formulářů a jejich vazba na datové zdroje, kód v pozadí, události a jejich programové ošetřování, zobrazení ve webovém prohlížeči.

Softwarové technologie (platforma ASP.NET): validace vstupních dat, navigace, zakládání rolí a oprávnění uživatelů, ověřování uživatelů, XML, LINQ, Web Parts, AJAX, Master Page, vícejazyčnost, příklady užití.

Práce s vývojovými nástroji: MS Visual Studio a MS SQL Management Studio.

Tvorba vlastní aplikace: Dle zadání vytvořit individuálně vlastní aplikaci z oblasti biomedicíny - návrh relačního datového modelu a odpovídajícího objektového modelu, použití jmenných konvencí, návrh formulářů, provázání formulářů s daty, vytvoření a užití dalších vrstev aplikace. Vytvoření rozhraní pro běžné uživatele, pro uživatele s oprávněním a pro správce aplikace - včetně dokumentace.

Předmět současně poskytne studentům metodiku, jak se orientovat ve složitých softwarových systémech, jejichž zvládnutí je nad síly jednotlivce, a jak prostředků těchto systémů efektivně využívat k softwarové tvorbě.

Požadavky:

Základní znalosti algoritmizace, programování, databází a fungování webu

Osnova přednášek:

1Organizace předmětu, zadání témat k úlohám

2Analytické modelování nástrojem Enterprise Architect

3Základy jazyka SQL a návrhu databází

4Views a procedury SQL

5Napojení dat na objektový model a formuláře

6Základní navigace na formulářích

7Design webových stránek

8Rozšířené funkčnosti webu

9Přihlašování uživatelů a editace záznamů

10Dynamické zobrazování a vkládání obrázků

11Stránky pro správce webu

12Sledování aktivit v databázi a na webu

13Předvedení zadané úlohy, zápočet

Osnova cvičení:

1Organizace předmětu, zadání témat k úlohám

2Analytické modelování nástrojem Enterprise Architect

3Základy jazyka SQL a návrhu databází

4Views a procedury SQL

5Napojení dat na objektový model a webové formuláře

6Základní navigace na webových formulářích

7Design webových stránek

8Rozšířené funkčnosti webu

9Přihlašování uživatelů a editace záznamů

10Dynamické zobrazování a vkládání obrázků

11Stránky pro správce webu

12Sledování aktivit v databázi a na webu

13Předvedení zadaných úloh, zápočet

Cíle studia:

Předmět poskytne studentům metodiku jak vytvářet rozsáhlé softwarové systémy a seznámí je se zásadami efektivní softwarové tvorby a užitím vývojových prostředků.

Studijní materiály:

[1] Andrew J. Brust, Stephen Forte: Mistrovství v

programování SQL Serveru 2005, Computer Press 2007

[2] William R. Stanek: Microsoft SQL Server 2005 Kapesní

rádce administrátora, Computer Press 2007

[3] Michael Halvorson: Microsoft Visual Basic 2008 Krok za

krokem, Computer Press 2008

[4] Bill Evjen a kol.: ASP.NET 2.0 Programujeme

profesionálně, Computer Press 2007

[5] Luboslav Lacko: Ajax Hotová řešení, Computer Press 2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-730
Beránek P.
14:00–14:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Počítačová učebna
místnost KL:B-730
Beránek P.
15:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2793306.html