Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Angličtina III.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIJA3 KZ 4 0+4 česky
Přednášející:
Cvičící:
Jitka Mariňáková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem tohoto předmětu je rozšířit slovní zásobu studentů v oblastech biomedicínského inženýrství. Předmět je prioritně zaměřen na komunikační a řečové dovednosti a odbornou terminologii.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu: aktivní účast na cvičeních , úspěšné složení písemné části testu (na 60%).. Každý student si také v průběhu semestru připraví prezentaci na biomedicínské téma. Při přípravě prezentace ( na cca 10 minut) je dobré vycházet z návodu, jak připravit prezentaci z hlediska struktury i jazykových prostředků. Návod se nachází na webu předmětu ve formě prezentace. Prezentující student přinese také pro své kolegy tzv. pracovní list, obsahově založený na své prezentaci,který ostatní studenti během prezentace doplní na základě informací, které uslyší a prezentující na závěr pracovní list s kolegy opraví a zkontroluje.

Osnova přednášek:

přednášky nejsou

Osnova cvičení:

1. Introduction, Requirements, Materials

Czech Technical University

Revision of tenses

A good consultant, reading for general gist, A case study in longevity

2. Health and safety

Computer ergonomics, Electronic rubbish, Risks of using mobiles and in-car computers

Long life region found

3.Health and safety (continue),

Risk and hazards, Effects, Protective measures

Listening : Computer users

You are what you eat

4.Text: Multimedia

Reading: Robots

Additives and hyperactivity

5. Programming, progr.languages, Steps in writing a program

Specialist reading: Linux

Medicinal plants

6. Computers and work, New ways, new profiles

Reading: Computers make the world smaller and smarter

Alligator blood and antibiotics

7.ICT systems, Types of systems,devices and services

Meet Stan D. Ardman

8.Networks, LANs, WANs

Faces of the internet

Reducing Animal testing

9. Chatting and video conferencing,Nettiquette commandments

Internet security

Plankton, pums and carbon dioxide

10. E-commerce, Types of e-businesses

Online banking, Internet security

Malaria and GM Mosquitoes

11. Robots, Androids, AI

Intelligent homes, Assistive technology

GM crop

12. The Future trends,human centred technologies

Revising for final test

Music lessons improve the mind

13.Final test

14. Correction of final test, credits

t

Cíle studia:
Studijní materiály:

Lane, Sarah: Instant Academic Skills , Cambridge Univesity Press 2011

2006,Santiago Remacha Esteras, Elena Marco Fabre: Professional English in Use for Computers and the Internet CUP 2007,

Supplementary materials (onestopenglish, grammar) will be provided by the teacher according to the needs and proficiency of students.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-135
Mariňáková J.
12:00–13:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
místnost KL:B-135
Mariňáková J.
08:00–09:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2790706.html