Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Aplikovaná zdravotnická informatika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIAZI KZ 3 1P+1C česky
Přednášející:
Pavel Kasal (gar.)
Cvičící:
Pavel Kasal (gar.), Lubomír Štěpánek
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět obsahuje základní tématické okruhy medicíny, které jsou prezentovány na internetových stránkách v podobě zdravotnických portálů. Pro studenta je nezbytné především seznámení s danou oblastí, která často pokrývá několik lékařských oborů a na které přitom není prostor v podobě součásti předmětů Základy teoretické medicíny, Základy preklinické medicíny a Základy klinických oborů. Jedná se přitom o tématiky , které pokrývají větší část webových zdravotnických informací zejména pro pacienty a širší veřejnost. Z tohoto hlediska budou do výuky zahrnuty především základní informace o těchto oborech včetně aspektů osvětových. U některých oborů (kupř. farmacie, stomatologie) je aktuální i seznámení se současným stavem jejich informatizace, u dalších pak se specifickými problémy spojenými se sdílením informací interaktivní formou v diskuzních fórech a elektronických konferencích pro danou oblast. Součástí tématiky budou dále otázky uplatnění komerčních informací a jejich možného negativního dopadu, kupř. u alternativní medicíny.

Dále se zaměřuje na představení oboru Biomedicínské informatiky a její koncepční vymezení.

Požadavky:

Předmět končí klasifikovaným zápočtem. Podmínkou je úspěšné absolvování průběžných bodovaných úloh.

Osnova přednášek:

1.Výživa a zdravý životní styl

2.Farmakologie a farmacie

3.Matka a dítě

4.Stomatologie

5.Lidská psychika a její poruchy

6.Zdravotní hendikepy

7.Alternativní medicína

Osnova cvičení:

1. Biomedicínská, lékařská a zdravotnická informatika

2. Neuroinformatika

3. Asistivní technologie

4. Ontologie v medicíně

5. Biometrie

6. Vektorový a boolovský model při vyhledávání v databázích

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se současným stavem informatizace medicínských oborů (kupř. farmacie, stomatologie) a specifickými problémy spojenými se sdílením informací interaktivní formou v diskusních fórech a elektronických konferencích pro danou oblast. Součástí tématiky budou dále otázky uplatnění komerčních informací a jejich možného negativního dopadu, kupř. u alternativní medicíny.

Studijní materiály:

[1] P. Kasal a kol.:Zdravotnické registry a standardy, informační zdroje a jejich kvalita. In:Počítač v ordinaci, ČNF pro eHealth, 2008

[2] P. Kasal, A. Veselková, J. Feberová: Praktická cvičení - Bibliografická báze dat Medline, Zdravotnické informační zdroje, Odborné informace na internetu. eLearningový kurz UK, Moodle, http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=683

[3] Kasal, Kubů, Veselková,: Počítač v ordinaci, eLearningový kurz www.euni.cz 2008

[4] P. Kasal, Š. Svačina a kol.:Lékařská informatika, Karolinum 1998

[5] P. Kasal, Š. Svačina a kol.: Internet a medicína, Grada 2001

[6] J. Feberová: Jak na Medline efektivně, Triton 2004

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-331
Kasal P.
14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. robotiky a asis. tech.
místnost KL:B-331
Štěpánek L.
16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. robotiky a asis. tech.
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2789806.html