Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Operační systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIOPS KZ 3 2+0 česky
Přednášející:
Jan Mužík (gar.), Tomáš Funda, Karel Hána, Pavel Smrčka
Cvičící:
Jan Mužík (gar.), Tomáš Funda, Karel Hána, Pavel Smrčka
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Historie operačních systémů, generace, definice, úloha, základní vlastnosti a rozdělení. Vysvětlení základních pojmů, nejčastěji používané nástroje. Architektura operačních systémů. Základní model, přenositelnost, symetrický multiprocesing, škálovatelnost, klientské a serverové verze. Výkonná část, jádro, ovladače zařízení, procesy systému. Mechanismy systému a správy, přerušení, systémové služby, spouštění a vypínání operačního systému. Procesy, vlákna a úlohy. Datové struktury, proměnné jádra, vlákna a jejich plánování, priority. V/V systém. Správce, ovladače zařízení a jejich struktura, zpracování vstupu a výstupu, instalace ovladače, správce napájení. Správa úložišť, diskové ovladače, organizace svazků, virtuální disk. Správa paměti a mezipaměti. Virtuální paměť, stránkování, segmentace. Souborové systémy, formáty, architektura ovladače, obnova a bezpečnost, šifrování. Síťová architektura, model ISO/OSI, síťové komponenty a rozhraní. Konfigurace TCP/IP a dalších protokolů, vytváření síťových připojení. Firewall, řešení potíží s připojením. Vytváření virtuálních sítí, směrování a vzdálený přístup. Konfigurace serveru a jeho služeb. Registr MS Windows, účel, struktura, správa systému a aplikací. Editor registru, vyhledávání, konfigurace, nasazení a zálohování. Zabezpečení operačního systému, kontrola přístupu, zabezpečení jádra, systémových služeb, správa uživatelských účtů, reakce na bezpečnostní události, havárie operačního systému.

Požadavky:

Vypracování kvalitní min. dvou až třístránkové semestrální práce na téma a formě dohodnuté s přednášejícím.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, požadavky k získání zápočtu a průběh zkoušky. Historie operačních systémů, generace, definice, úloha, základní vlastnosti a rozdělení. Vysvětlení základních pojmů, nejčastěji používané nástroje.

2. Architektura operačních systémů. Základní model, přenositelnost, symetrický multiprocesing, škálovatelnost, klientské a serverové verze. Výkonná část, jádro, ovladače zařízení, procesy systému.

3. Mechanismy systému a správy, přerušení, systémové služby, spouštění a vypínání operačního systému.

4. Procesy, vlákna a úlohy. Datové struktury, proměnné jádra, vlákna a jejich plánování, priority.

5. V/V systém. Správce, ovladače zařízení a jejich struktura, zpracování vstupu a výstupu, instalace ovladače, správce napájení.

6. Správa úložišť, diskové ovladače, organizace svazků, virtuální disk.

7. Správa paměti a mezipaměti. Virtuální paměť, stránkování, segmentace.

8. Souborové systémy, formáty, architektura ovladače, obnova a bezpečnost, šifrování.

9. Síťová architektura, model ISO/OSI, síťové komponenty a rozhraní.

10. Konfigurace TCP/IP a dalších protokolů, vytváření síťových připojení.

11. Firewall, řešení potíží s připojením.

12. Vytváření virtuálních sítí, směrování a vzdálený přístup. Konfigurace serveru a jeho služeb.

13. Registr MS Windows, účel, struktura, správa systému a aplikací. Editor registru, vyhledávání, konfigurace, nasazení a zálohování.

14. Zabezpečení operačního systému, kontrola přístupu, zabezpečení jádra, systémových služeb, správa uživatelských účtů, reakce na bezpečnostní události, havárie operačního systému.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy operačních systémů na úrovni pohledu odborného uživatele. Student získá dostatečný ucelený přehled o historii i současné podobě struktury operačního systému a jeho nasazení a využití v IT. Důraz je kladen zejména na obecný přehled a znalost principů a mechanismů, aby měl student jasnou představu, jak může využít možností, které mu operační systém nabízí, ať už na úrovni uživatele, administrátora, či programátora lokálních či síťových aplikací. Student by měl dostat dobrý základ k dalšímu studiu v oblasti informačních technologií, zejména v její hlubší teoretické podobě.

Studijní materiály:

KUROSE, James F. a Keith W. ROSS. Počítačové sítě. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 622 s. ISBN 978-80-251-3825-0.

Horák, Jaroslav a Milan Keršláger. Počítačové sítě pro začínající správce. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 327 s. ISBN 978-80-251-2073-6.

Burda, Jiří. Zemské Mobilní Rádiové Sítě a Přenos Dat 1. vyd. Praha: Wirelesscom, 2000.

Murthy, C. S. R., Manoj, B. S. ''Ad Hoc Wireless Networks: Architectures and Protocols''. Prentice Hall PTR, 2004. ISBN 013147023X. Pahlavan, K., Krishnamurthy, P. ''Principles of Wireless Networks: A Unified Approach''. Prentice Hall PTR, 2001. ISBN 0130930032

Poznámka:
Další informace:
https://skolicka.fbmi.cvut.cz/ http://cdn.albertov.cz/rpaps/rpaps2018/linux_os.pdf http://cdn.albertov.cz/rpaps/rpaps2018/windows_os.pdf
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost AL:101
Mužík J.
Funda T.

14:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2789406.html