Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Navrhování nosných konstrukcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133NNK Z,ZK 7 4P+2C česky
Předmět je náhradou za:
Navrhování nosných konstrukcí - beton (133NNKB)
Navrhování nosných konstrukcí - ocel (134NNKO)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných konstrukcí, metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení, odlišnosti návrhu vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých materiálů. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavební inženýrství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby). Organizačně i obsahově je výuka rozdělena do dvou tématických celků ? části Betonové a zděné konstrukce a Ocelové a dřevěné konstrukce.

Část Betonové a zděné konstrukce

Druhy a základní vlastnosti betonu, složky, výroba, zkoušení, specifikace betonu. Vlastnosti betonářské výztuže, spolupůsobení s betonem, krytí, kotvení. Zásady navrhování a vyztužování ŽB konstrukcí pro základní případy namáhání (ohyb, smyk, tlak s ohybem).

Zděné konstrukce ? vlastnosti zdicích prvků, malty a zdiva, únosnost tlačených prvků.

Část Ocelové a dřevěné konstrukce

Historie ocelových konstrukcí (OK) a příklady použití OK ve stavebnictví. Výroba oceli, vlastnosti a zkoušení oceli, výrobky pro ocelové konstrukce, technologie výroby a ochrana OK z hlediska koroze a požáru. Návrh prvků OK a spřažených ocelobetonových konstrukcí pro základní případy namáhání, spolu s navrhováním šroubových a svarových spojů. Zásady navrhování dřevěných konstrukcí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kohoutková, A. ? Procházka, J. ? Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika ? nakladatelství ČVUT v Praze 2014

Košatka, P. - Lorenz, K. ? Vašková, J.: Zděné konstrukce 1. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze 2010

Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, dotisk 2016

Studnička, J.- Holický, M. - Marková, J.: Ocelové konstrukce 2. Zatížení. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze 2015

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2781606.html