Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Geologie a mechanika zemin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135GEMZ Z,ZK 7 4P+2C česky
Přednášející:
Jan Valenta (gar.), Ivan Vaníček (gar.), Svatoslav Chamra, Jan Salák, Jan Schröfel
Cvičící:
Daniel Jirásko (gar.), Jan Valenta (gar.), Ivan Vaníček (gar.), Milan Aue, Kristýna Čápová, Linda Černá Vydrová, Petr Černoch, Tereza Hamouzová, Jiří Herza, Taťana Holoušová, Svatoslav Chamra, Miroslav Jetmar, Jan Kos, Jiří Košťál, Kateřina Kovářová, Adam Kožoušek, Jakub Kryl, Jaromír Macháček, Richard Malát, Marie Peterková, Adam Podojil, Jan Salák, Jan Schröfel, Marián Steiger, Jiří Šach, Zdeněk Šiška, Tomáš Štor, Jana Tourková
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Geologický a geotechnický model prostredí. Základní geologické procesy. Kvartérní geologie, hydrogeologie.

Pevnostní a deformacní vlastnosti zemin, aplikace. Principy navrhování geotechnických konstrukcí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úloha geologie ve stavební praxi, stavba Země, teorie nové globální tektoniky.

Magmatizmus, vulkanizmus, přehled vyvřelých a vulkanoklastických hornin, metamorfizmus.

Geologie usazených hornin, mechanizmus sedimentace, diageneze. Stratigrafická tabulka, technické vlastnosti hornin.

Strukturní geologie, tektonické poruchy, praktický význam. Měření tektonických prvků.

Zvětrávání hornin, vznik půd, rozdělení, geologická činnost ledovců, větru, povrchových vod. Podzemní voda, chemizmus.

Svahové pohyby, faktory, klasifikace, druhy. Způsoby sanací svahových pohybů, praktické příklady.

Inženýrská regionální geologie, spodní stavba.

Zeminy jako nejpoužívanější stavební materiál, vznik zemin, partikulární povaha, vícefázový systém.

Indexové vlastnosti zemin, plasticita, konzistence zemin, klasifikační systémy a jejich význam.

Proudění vody zeminami. Princip efektivních napětí. Deformační charakteristiky, konsolidace zemin.

Pevnost zemin, laboratorní a polní měření.

Principy návrhu geotechnických konstrukcí - stabilita svahu, zemní tlaky, mechanika plošných základů.

Zhutňování zemin. Význam geotechnických konstrukcí v geoenvironmentální problematice.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Společným cílem předmětu je objasnit základy geotechniky s následným využitím při výstavbě konstrukcí v interakci s podložím (Zakládání staveb), s využitím geologického prostředí pro nové konstrukce (Zemní konstrukce) resp. uvnitř tohoto prostředí (Podzemní stavby).

Studijní materiály:

!Schütznerová V., Schröfel J.: Geologie, Vydavatelství CVUT, Praha, 1994, ISBN 9788001012031

!Chamra S., Schröfel J., Tylš V.: Základy petrografie a regionální geologie ČR, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2009, ISBN 80-01-03138-1

!Vanícek, I.: Geomechanika 10 - Mechanika zemin, Skripta FSV CVUT, 2000, ISBN 80-01-01437-1

?Vaníček I., Vaníček M.: Earth Structures in Transport, Water and Environmental Engineering. Springer, 2008, 637 s, ISBN 978-1-4020-3963-8

?Vaníček I., Čiháková T., Jirásko D., Kos J., Salák J.: Projektování základových a zemních konstrukcí, Praha 2016, ISBN 978-80-01-05913-5

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/ge10/ge10.htm http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=1829 http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=1983
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2781506.html