Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Geologie a mechanika zemin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135GEMZ Z,ZK 7 4P+2C česky
Přednášející:
Jan Valenta (gar.), Ivan Vaníček (gar.), Svatoslav Chamra, Jan Salák, Jan Schröfel
Cvičící:
Daniel Jirásko (gar.), Jan Valenta (gar.), Ivan Vaníček (gar.), Milan Aue, Kristýna Čápová, Linda Černá Vydrová, Petr Černoch, Tereza Hamouzová, Jiří Herza, Taťana Holoušová, Svatoslav Chamra, Marie Jančičková, Miroslav Jetmar, Jan Kos, Jiří Košťál, Kateřina Kovářová, Adam Kožoušek, Jakub Kryl, Jaromír Macháček, Richard Malát, Adam Podojil, Jan Salák, Jan Schröfel, Marián Steiger, Jiří Šach, Zdeněk Šiška, Tomáš Štor, Jana Tourková
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Geologický a geotechnický model prostredí. Základní geologické procesy. Kvartérní geologie, hydrogeologie.

Pevnostní a deformacní vlastnosti zemin, aplikace. Principy navrhování geotechnických konstrukcí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úloha geologie ve stavební praxi, stavba Země, teorie nové globální tektoniky.

Magmatizmus, vulkanizmus, přehled vyvřelých a vulkanoklastických hornin, metamorfizmus.

Geologie usazených hornin, mechanizmus sedimentace, diageneze. Stratigrafická tabulka, technické vlastnosti hornin.

Strukturní geologie, tektonické poruchy, praktický význam. Měření tektonických prvků.

Zvětrávání hornin, vznik půd, rozdělení, geologická činnost ledovců, větru, povrchových vod. Podzemní voda, chemizmus.

Svahové pohyby, faktory, klasifikace, druhy. Způsoby sanací svahových pohybů, praktické příklady.

Inženýrská regionální geologie, spodní stavba.

Zeminy jako nejpoužívanější stavební materiál, vznik zemin, partikulární povaha, vícefázový systém.

Indexové vlastnosti zemin, plasticita, konzistence zemin, klasifikační systémy a jejich význam.

Proudění vody zeminami. Princip efektivních napětí. Deformační charakteristiky, konsolidace zemin.

Pevnost zemin, laboratorní a polní měření.

Principy návrhu geotechnických konstrukcí - stabilita svahu, zemní tlaky, mechanika plošných základů.

Zhutňování zemin. Význam geotechnických konstrukcí v geoenvironmentální problematice.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Společným cílem předmětu je objasnit základy geotechniky s následným využitím při výstavbě konstrukcí v interakci s podložím (Zakládání staveb), s využitím geologického prostředí pro nové konstrukce (Zemní konstrukce) resp. uvnitř tohoto prostředí (Podzemní stavby).

Studijní materiály:

!Schütznerová V., Schröfel J.: Geologie, Vydavatelství CVUT, Praha, 1994, ISBN 9788001012031

!Chamra S., Schröfel J., Tylš V.: Základy petrografie a regionální geologie ČR, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2009, ISBN 80-01-03138-1

!Vanícek, I.: Geomechanika 10 - Mechanika zemin, Skripta FSV CVUT, 2000, ISBN 80-01-01437-1

?Vaníček I., Vaníček M.: Earth Structures in Transport, Water and Environmental Engineering. Springer, 2008, 637 s, ISBN 978-1-4020-3963-8

?Vaníček I., Čiháková T., Jirásko D., Kos J., Salák J.: Projektování základových a zemních konstrukcí, Praha 2016, ISBN 978-80-01-05913-5

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/ge10/ge10.htm http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=1829 http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=1983
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-581

08:00–08:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-580

10:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
místnost TH:B-286

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B286
místnost TH:B-580

08:00–08:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
místnost TH:B-581

11:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-580

09:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
místnost TH:B-580

11:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
místnost TH:B-581

09:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-581

10:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
St
místnost TH:B-580

08:00–08:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
místnost TH:B-580

11:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
místnost TH:B-280

18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B280
místnost TH:B-581

08:00–08:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-580

09:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
místnost TH:B-581

12:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-581

09:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
Čt

místnost TH:B-581

14:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-580

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-585

12:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B585
místnost TH:B-585

13:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B585
místnost TH:B-581

18:00–18:50
(přednášková par. 2
paralelka 208)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-580

19:00–19:50
(přednášková par. 2
paralelka 208)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
místnost TH:B-580

12:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
místnost TH:B-580

18:00–18:50
(přednášková par. 2
paralelka 207)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
místnost TH:B-581

19:00–19:50
(přednášková par. 2
paralelka 207)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-580

13:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
Út
St
místnost TH:B-580

11:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
místnost TH:B-581

14:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-581

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-581

12:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-580

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
místnost TH:B-580

14:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
Čt
místnost TH:B-581

08:00–08:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-585

19:00–19:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B585
místnost TH:B-580

08:00–08:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
místnost TH:B-687

10:00–10:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B687
místnost TH:B-687

11:00–11:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B687
místnost TH:B-585

18:00–18:50
(přednášková par. 2
paralelka 206)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B585
místnost TH:B-580

19:00–19:50
(přednášková par. 2
paralelka 206)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
místnost TH:B-581

09:00–09:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-580

10:00–10:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
místnost TH:B-580

11:00–11:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
místnost TH:B-580

18:00–18:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580
místnost TH:B-580

09:00–09:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B580

místnost TH:C-204

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C204
místnost TH:C-215

12:00–13:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C215
místnost TH:C-215

10:00–11:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C215
místnost TH:C-204

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C204
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2781506.html