Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Právo (všeobecné)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105XPRA Z 0 2P česky
Přednášející:
Martin Valoušek (gar.)
Cvičící:
Martin Valoušek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Přehled práva duševního vlastnictví: Úvod do autorského práva. Ochrana autorských děl, jako děl grafických (výkresů), fotografických literárních (článků a publikací), zvukově obrazových (videí), architektonických (staveb), počítačových programů (software). Oprávnění k užití autorských děl (licence) a výjimky pro možnosti užití bez licence (citace aj.). Obsah pojmu kolektivní správa a kolektivní správce. Úvod do průmyslového práva. Patenty, užitné vzory (malé patenty) a průmyslové vzory (tvar výrobků – design). Ochranné známky. Označení původu a zeměpisná označení. A některé další právní oblasti. Hospodářská a nekalá soutěž. Fotografování a filmování lidí a věcí. Mezinárodní aspekty. GDPR

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Výuka je zaměřena na základní otázky právní teorie a základní instituty občanského práva, správního práva a ústavního práva. Klade si za cíl poskytnout posluchačům základy právní kultury, poskytnout přípravu pro snadnější orientaci v občanském životě i praxi po ukončení studia.

Studijní materiály:

Komentované texty zákonů vydané v edici Beck

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-879

13:00–14:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B879

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2781406.html