Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Softwarové inženýrství 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-SI2.2 ZK 5 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se naučí pracovat metodicky z hlediska metodik vývoje softwaru především s důrazem na metodiku Unified Process a na unifikovaný jazyk pro modelování UML (Unified Modeling Language). Studenti pochopí, a díky souběžnému předmětu BI-SP2 si i prakticky vyzkoušejí, fungování jednotlivých rolí v realizačním týmu. Dále získají základní představu o testování a vyhodnocování kvality SW prodkutu. Díky souběžnému předmětu BI-SP2 bude i tato znalost doplněna praktickou zkušeností.

Požadavky:

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-SI2

Osnova přednášek:

1. Implementace - nasazení.

2. Jednotkové testování, kontinuální integrace.

3. Údržba zdrojového kódu - refaktorizace, optimalizace.

4. Testování výkonu, profilování.

5. Testování uživatelského rozhraní, akceptační testy.

6. Údržba softwaru - verzování, plánování změn.

7. Správa konfigurací.

8. Metody sběru požadavků a jejich klasifikace.

9. Metody správy a řízení softwarových projektů.

10. Analýza, návrh a vyhodnocení softwarového procesu.

11. Nástroje a metody softwarového inženýrství.

12. Kvalita software - metriky.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu navazujícího na Softwarové inženýrství 1 je pochopit problémy specifické pro řešení SW projektů z hlediska týmového pracovníka. Důraz je kladen na získání znalostí principů vývoje softwaru a pochopení metodických principů řešení problémů v softwarových projektech. Dalšími tématy, kterými se předmět zabývá, jsou kvalita softwarových produktů a metody a metodiky pro jejich zajištění a dále správa konfigurací.

Studijní materiály:

1. Pressman, R. S., Ince, D. Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill, 1994. ISBN 0077079361.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-SI2/

Předmět je novou verzí předmětu BI-SI2 a může ho při hodnocení studijního plánu nahradit.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-SI2/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2778906.html