Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2017/2018

Softwarové inženýrství I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-SI1.2 Z,ZK 5 2+1 česky
Přednášející:
Jiří Mlejnek (gar.), Petr Kroha (gar.)
Cvičící:
Jiří Mlejnek (gar.), Jiří Hunka, Jiří Chludil, Jan Chrastina, Stanislav Kuznetsov, Robert Pergl, Martin Podloucký, Miroslav Prágl, Ivan Ryant, Zdeněk Rybola, Marek Skotnica, Monika Součková, Marek Suchánek, Petr Špaček, Sven Ubik
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se seznámí s metodami analýzy a návrhu rozsáhlejších softwarových celků, které jsou typicky navrhovány a realizovány v týmech. Své znalosti si upevní a prakticky ověří při analýze a návrhu rozsáhlejšího softwarového systému, který bude vyvíjen v souběžném předmětu BI-SP1. Studenti se seznámí s CASE nástroji využívající vizuálního jazyka UML pro modelování a řešení softwarových problémů. Studenti se seznámí s problematikou objektově orientované analýzy, návrhu, architektury, metod validace, verifikace a testování.

Požadavky:

Předpokládá se schopnost studenta navrhnout datový model na úrovni dovedností vytváření konceptuálního datového modelu v BI-DBS nebo objektového modelu v BI-OMO.

Dále se předpokládá znalost alespoň jednoho, objektově orientovaného programovacího jazyka na úrovni tvroby jednoduchých webových aplikací.

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-SI1

Osnova přednášek:

1. Úvod do soft. inženýrství

2. Modelování obchodních procesů

3. Modelování požadavků - případy užití

4. Analýza problémové domény - analytické třídy, atributy, stavy, relace

5. Architektura softwarových systémů

6. Návrh - návrhové třídy a vzory

7. Návrh - rozhraní a komponenty

8. Implementace

9. Testování aplikací

10. Metody a nástroje pro integraci aplikací

11. Metodiky vývoje software, MDA

12. Agilní metodiky

Osnova cvičení:

V rámci cvičení studenti vytvářejí v týmech jednoduchý softwarový projekt.

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty základní principy týmové tvorby velkých softwarových celků založené na visuálních modelech, objektově orientovaném přístupu, technikách a metodách moderního přístupu k tvorbě SW. Obsahuje základní porci znalostí, která studentům umožní pochopit práci v týmu na SW projektu a efektivně se do této práce zapojit.

Studijní materiály:

1. Arlow, J., Neustad, I. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1503-9.

2. Pecinovský, R. Návrhové vzory. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1582-4.

3. Larman, C. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process. ISBN 978-0131489066.

Poznámka:

Předmět je novou verzí předmětu BI-SI1 a může ho při hodnocení studijního plánu nahradit

Další informace:
https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-SI1
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-s135
Mlejnek J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A35
místnost TH:A-1247
Mlejnek J.
12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
seminární místnost
místnost TH:A-1247
Rybola Z.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
seminární místnost
místnost TH:A-1247
Rybola Z.
12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
seminární místnost
Čt

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TK:BS
Mlejnek J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TH:A-s135
Mlejnek J.
12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A35
místnost TH:A-s135
Mlejnek J.
12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A35
St
Čt
místnost TH:A-s135
Rybola Z.
12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A35

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2018
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2778806.html