Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Softwarové inženýrství I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-SI1.2 Z,ZK 5 2P+1C česky
Přednášející:
Jiří Mlejnek (gar.), Petr Kroha (gar.)
Cvičící:
Jiří Mlejnek (gar.), Jiří Hunka, Jiří Chludil, Jan Chrastina, Stanislav Kuznetsov, Robert Pergl, Miroslav Prágl, Ivan Ryant, Zdeněk Rybola, Marek Skotnica, Marek Suchánek, Petr Špaček, Sven Ubik
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se seznámí s metodami analýzy a návrhu rozsáhlejších softwarových celků, které jsou typicky navrhovány a realizovány v týmech. Své znalosti si upevní a prakticky ověří při analýze a návrhu rozsáhlejšího softwarového systému, který bude vyvíjen v souběžném předmětu BI-SP1. Studenti se seznámí s CASE nástroji využívající vizuálního jazyka UML pro modelování a řešení softwarových problémů. Studenti se seznámí s problematikou objektově orientované analýzy, návrhu, architektury, metod validace, verifikace a testování.

Pro studenta, který plánuje studovat obor WSI-SI, je výhodné si předmět zapsat v letním semestru, kdy jej může mít zapsaný souběžně s BI-SP1, v souladu se studijním plánem oboru WSI-SI.

Pokud si student zvolí předmět BI-SI1 v zimním semestru a má zájem i o studium BI-SP1, musí s jeho zapsáním počkat až do semestru letního. V jiném vypisován nebude.

Pro studenta, který plánuje studovat obor WSI-PG, je výhodné si předmět zapsat v letním semestru, kdy jej může mít zapsaný souběžně s BI-TUR, v souladu se studijním plánem oboru WSI-PG.

Požadavky:

Jako vstupní požadavek předmět předpokládá znalost návrhu a tvorby databází na úrovni předmětu BI-DBS a dále znalost objektově orientovaného programovacího jazyka na úrovni tvorby jednoduchých webových aplikací.

Osnova přednášek:

1. Úvod do soft. inženýrství

2. Modelování obchodních procesů

3. Modelování požadavků - případy užití

4. Analýza problémové domény - analytické třídy, atributy, stavy, relace

5. Architektura softwarových systémů

6. Návrh - návrhové třídy a vzory

7. Návrh - rozhraní a komponenty

8. Implementace

9. Testování aplikací

10. Metody a nástroje pro integraci aplikací

11. Metodiky vývoje software, MDA

12. Agilní metodiky

Osnova cvičení:

V rámci cvičení studenti vytvářejí v týmech jednoduchý softwarový projekt.

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty základní principy týmové tvorby velkých softwarových celků založené na visuálních modelech, objektově orientovaném přístupu, technikách a metodách moderního přístupu k tvorbě SW. Obsahuje základní porci znalostí, která studentům umožní pochopit práci v týmu na SW projektu a efektivně se do této práce zapojit.

Studijní materiály:

1. Arlow, J., Neustad, I. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1503-9.

2. Pecinovský, R. Návrhové vzory. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1582-4.

3. Larman, C. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process. ISBN 978-0131489066.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-SI1.2

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-SI1.2
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-s135
Mlejnek J.
07:30–09:00
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
As135
místnost T9:301
Rybola Z.
14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:347
Mlejnek J.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:347
Mlejnek J.
18:00–19:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:301
Rybola Z.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:347
Mlejnek J.
16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
NBFIT učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T9:155
Mlejnek J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost TH:A-s135
Rybola Z.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
As135
místnost TH:A-949
Mlejnek J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
KSI konzultacni mistnost
místnost TH:A-1435
Mlejnek J.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
zasedačka 1435
místnost TH:A-1435
Rybola Z.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
zasedačka 1435
místnost TH:A-1435
Mlejnek J.
14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
zasedačka 1435
místnost TH:A-1435
Rybola Z.
16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
zasedačka 1435
místnost TH:A-s135
Mlejnek J.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
As135
místnost TH:A-s135
Rybola Z.
16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
As135
místnost TH:A-s135
Mlejnek J.
14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
As135

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2778806.html