Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Algoritmy a základy numerické matematiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101XANM Z 1 1P+1C česky
Přednášející:
Milan Bořík (gar.)
Cvičící:
Milan Bořík (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět Algoritmy a základy numerické matematiky navazuje na algoritmy probírané v předmětech Matematika 1G, popř. Matematika 2G.

Požadavky:

Správné řešení a odevzdání zadaného projektu.

Osnova přednášek:

1. Číselné soustavy. Aritmetika v plovoucí řádové čárce. Chyby v reprezentaci čísel. Desítková aritmetika v plovoucí řádové čárce.

2. Zdroje chyb. Absolutní a relativní chyba. Základní zdroje chyb.

3. Základní algoritmy. Cykly.

4. Sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel. Dělení polynomů.

5. Interpolační polynom. Extrapolace.

6. Numerické řešení rovnice f(x)=0. Bisekce. Metoda sečen. Newtonova metoda. Kombinace metod. Separace kořenů.

7. Modifikace Newtonovy metody - výpočet převrácené hodnoty, odmocniny atd.

8. Taylorův polynom. Lagrangeův tvar zbytku.

9. Sčítání velkých a malých členů řady. Problémy s definicí funkce exp(x).

10. Algoritmy pro řešení soustav lineárních rovnic. Cramerovo pravidlo. Inverzní matice pomocí adjungované matice. LU rozklad matice.

11. Norma matice, vektoru.

12. Regrese. Metoda nejmenších čtverců.

13. Numerické metody řešení určitého integrálu. Obdélníková, lichoběžníková a Simpsonova metoda.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

?K. Rektorys a spolupracovníci: Přehled užité matematiky I, Prometheus Praha, 2000.

?Pultarová, I., Novák, J., Novák, P.: Základy informatiky. Počítačové modelování v Matlabu, skripta FSv ČVUT v Praze, 2005.

!Kočandrlová, M., Černý, J.: Geo-matematika I, skripta FSv ČVUT v Praze, 2007.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-369

12:00–12:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B369
místnost TH:B-369

13:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B369
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2775806.html