Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Konstrukce výrobních strojů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2351145 ZK 4 3P
Přednášející:
Tomáš Krannich (gar.), Jan Smolík (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Konstrukční řešení pohonů tvářecích strojů, automatizačních zařízení, technologických pracovišť. Prvky automatizace z hlediska jejich možné vazby na systém tvářecích strojů. Automatizova-né výrobní systémy pro tváření. Využití CAD/CAE systémů, virtuálního prototypingu při návrhu VS a seznámení s metody a použitím Rapid prototypingu. Získání přehledu produkce OS v ČR vývoje a dalších trendů s pohledem na dlouhodobou strategii oboru.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Automatizační zařízení tlakových licích strojů

Projektování technologického pracoviště tlakového lití

Příklady konstrukce periferií pro ATPTL

Dynamické vlastnosti lisovacích mechanismů

Využití CAD/CAE systémů při návrhu VS

Virtuální prototyping při návrhu TLS

Rapid prototyping. Metody a použití

Přehled ČR produkce. Oborové organizace

Postup vývoje celého OS

Nejnověší techniky vývoje strojů.

Problém ecodesignu ve stavbě OS.

Aktuální přehled oboru a trendy.

Dlouhodobá strategie oboru.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti navážou na znalosti z předmětů Obráběcí stroje a Tvářecí strojea prohloubí své znalost z konstrukce těchto strojů.

Studijní materiály:

Základy stavby výrobních strojů : Kopecký, Houša

Výrobní stroje : Houša, Rudolf

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost HO:A-152a
Smolík J.
Krannich T.

09:00–11:30
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Učebna projektů (15 PC)
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2769406.html