Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Obráběcí stroje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2351104 Z,ZK 6 3P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Systémový pohled na výrobní stroje a systémy. Požadavky kladené na VS. Technologické charakteristiky VS. Statická a dynamická tuhost. Pohony VS. Nosná soustava. Přípravky. Vlastnosti VS. Ukládání strojů na základ. Obráběcí a tvářecí stroje ručně řízené a programově řízené - rozdělení, konstrukce a výpočet jednotlivých typů strojů a jejich skupin. Specifické rysy konstrukce číslicově řízených strojů. Výrobní systémy pro obrábění a tváření - pružné, nepružné a částečně pružné.(Pro oborové studium Výrobní stroje a zařízení). Nosný systém OS, požadavky, hlavní nosná tělesa, spojení a jejich součásti. Spojení nepohyblivá (lineární a rovinný případ). Spojení pohyblivá (teoretické základy, přímočará a kruhová vedení, vřetena a jejich uložení, posuvové šrouby a jejich uložení. Dynamická tuhost, systémy se dvěma a s n stupni volnosti (volné a vynucené kmitání bez tlumení a s tlumením, kmitání s několika směry), samobuzené kmitání, dynamické charakteristiky, ukládání strojů na základ. Tepelné, dynamické a hlukové chování, přesnost práce a účinnost OS. Systémy automatické výměny nástrojů a automatické výměny obrobků. Systémy mazání, chlazení, řízení OS a doprava třísek. Číslicově řízené OS. Rozdělení NC OS dle různých hledisek. Charakteristické znaky konstrukcí. Pružné výrobní buňky, systémy a linky. Jednoúčelové a rekonfigurovatelné obráběcí stroje. Paralelní struktury obráběcích strojů.

Požadavky:

znalost přednášek z VSZ

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Výpočet silových poměrů na hrotovém soustruhu

Výpočet silových poměrů na horizontální vyvrtávačce

Rozbor statické tuhosti horizontální vyvrtávačky

Cíle studia:

Studenti navážou na znalosti z předmětu VSZ a prohloubí základy obráběcích strojů.

Studijní materiály:

Základy stavby výrobních strojů : Kopecký, Houša

Výrobní stroje : Houša, Rudolf

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2769206.html